Litwa przewodniczy pracom Unii Europejskiej


Litwa przejęła unijne stery od Irlandii, 31 grudnia przekaże je Grecji. W ciągu najbliższego półrocza w Brukseli i Luksemburgu Litwa zorganizuje ponad 1500 posiedzeń różnego szczebla. W kraju odbędzie się ponad 200 imprez – ponad 20 spotkań na najwyższym szczeblu, 160 spotkań eksperckich, 12 – parlamentarnych, około 70 spotkań grup roboczych.

Plany Litwy na najbliższe sześć miesięcy zostały zwięźle ujęte w haśle: „wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa”. Litewska prezydencja skoncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym, Partnerstwie Wschodnim, wzmocnieniu zewnętrznych granic Unii Europejskiej, a także aktywizacji współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego.

Najważniejszym wydarzeniem będzie szczyt Partnerstwa Wschodniego zaplanowany na 28 listopada w Wilnie. Niewykluczone, że wówczas zostanie podpisana umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina.