Lokalnie czy międzynarodowo? Na pewno z programem „Młodzież w działaniu”


Szkolenie „Lokalnie czy międzynarodowo?”, jako wprowadzenie do Akcji 1. Młodzież dla Europy, skierowane było przede wszystkim do osób, które są zainteresowane współorganizowaniem różnego rodzaju inicjatyw oraz wymian młodzieżowych.

Praca z młodzieżą wymaga bowiem szczególnego podejścia, wiedzy i umiejętności, które najlepiej zdobyć poprzez obserwację i uczenie się od doświadczonych już w tej kwestii kolegów. Uczestnikami tego szkolenia byli przedstawiciele różnych fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji harcerskich, działających głównie na terenach słabo zurbanizowanych. Być może właśnie dzięki temu mieli oni tak duży zapał i chęć do pracy. Ze względu na środowisko, z którego pochodzili, nie mieli tak dużych możliwości rozwoju w kierunku pracy z młodzieżą, dlatego z tym większym entuzjazmem aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach zorganizowanych podczas szkolenia.

Choć spotkanie trwało zaledwie cztery dni, uczestnicy bardzo się ze sobą zżyli. Łączyła ich pasja, którą pragnęli wspólnie rozwijać. Ze względu na brak czasu program przewidywał tylko jeden wieczór integracyjny. Wszystkim jednak bardzo zależało na bliższym poznaniu się, dlatego spotykali się pod koniec każdego dnia, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, zainteresowaniami i poglądami. W tak przyjaznej atmosferze uczestnicy dowiadywali się między innymi, jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz co jest niezbędne do tego, aby projekt młodzieżowy zakończył się sukcesem. Przeprowadzono więc warsztaty dotyczące pracy w grupie, sposobów rozpowszechniania projektów oraz reguł, którymi należy kierować się przy jego pisaniu.

Udział w tym szkoleniu stanowił dla wszystkich niezwykłą okazję do zdobycia cennej wiedzy i dostarczył wskazówek, które w przyszłości ułatwią realizację projektów i inicjatyw. Podczas ewaluacji uczestnicy bardzo wysoko oceniali organizację szkolenia. Jednym z największych sukcesów był fakt, iż niemal wszyscy nabrali pewności siebie i deklarowali, iż dzięki temu spotkaniu realizacja projektów młodzieżowych będzie dla nich dużo łatwiejsza. „Podczas pracy czułam się bardzo swobodnie. Prowadzący chętnie odpowiadali na nasze pytania. Chciałabym na co dzień pracować z takimi ludźmi. Ich wiedza i kompetencje są na najwyższym poziomie” – tego typu oceny uczestników są najlepszą nagrodą i świadczą o potrzebie realizacji podobnych szkoleń w przyszłości, ponieważ jest wiele osób pragnących realizować się w pracy z młodzieżą, ale potrzebują odrobiny pomocy.