Dołącz do 5000 kandydatów na wolontariuszy miast gospodarzy UEFA Euro 2012


Już 5000 osób zgłosiło chęć udziału w wolontariacie miast gospodarzy podczas Euro 2012. Wpłynęły dotąd kwestionariusze wolontariuszy z ponad 1400 polskich miejscowości. Wciąż możesz do nich dołączyć.

Na stronę www.wolontariatmiejski2012.pl, za pośrednictwem której odbywa się rekrutacja, codziennie wpływa około 100 nowych zgłoszeń, nie tylko z Polski, lecz praktycznie z całego świata, np. jeden z kandydatów pochodzi z Nowego Yorku.

Dotychczasowe wyniki rekrutacji potwierdzają, że Euro 2012 to impreza, w której organizację mogą się zaangażować wszyscy Polacy, w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, nie tylko mieszkańcy miast gospodarzy – mówi Paweł Aleksandrowicz, koordynator projektu Wolontariat w PL. 2012.

Blisko trzy czwarte zgłoszeń, które codziennie wypływają, pochodzi z małych i średnich miejscowości. Najmłodsi kandydaci ukończą 18 lat do 30 kwietnia 2012 roku, najstarszy z nich ma 77 lat. Ponad 100 zgłoszeń wpłynęło od osób niepełnosprawnych – dodaje.

Przypomnijmy, że aby zostać wolontariuszem wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na portalu www.wolontariatmiejski2012.pl.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć tę wielką przygodę i zdobyć nowe kwalifikacje podczas szkoleń. Nadal macie szanse, bo rekrutacja za pośrednictwem elektronicznych formularzy zakończy się 22 stycznia 2012 roku. Po niej rozpoczną się rozmowy z wybranymi kandydatami.