Międzynarodowa konferencja na temat wielojęzyczności w ramach cypryjskiej prezydencji


W dniach 26-29 września odbyła się w Limassol na Cyprze międzynarodowa konferencja na temat wielojęzyczności. 450 uczestników z całej Europy dyskutowało na temat znaczenia nauki i znajomości języków we współczesnym świecie.

W czasie konferencji zostały wręczone nagrody European Language Label of the Labels najlepszym projektom wyróżnionym „Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych” w poszczególnych krajach członkowskich UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Laur z rąk komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i sportu Androulli Vassiliou odebrała również Jolanta Urbanik oraz prof. Kicińska-Habior z Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszy polski projekt pt.: „Uniwersytecki System Kształcenia Językowego”.

Cypryjska konferencja była analogiczna do zeszłorocznej konferencji organizowanej przez FRSE pt.: „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie”, która odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Języków w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE.

Z tej okazji delegacja polska przekazała komisarz oraz uczestnikom konferencji publikację, która jest zbiorem artykułów powstałych na podstawie wystąpień prelegentów. Publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem ekspertów językowych biorących udział w konferencji.