Międzynarodowa konferencja Teacher Education Policy in Europe


W dniach 17-19 maja 2012 odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Sieci Naukowych Teacher Education Policy in Europe TEPE 2012 pt. „Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe” (Badania naukowe, polityka i praktyka w kształceniu nauczycieli w Europie). Konferencja była współorganizowana przez Uniwersytet Łódzki i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, patronat objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jej uczestnikami byli przedstawiciele nauki, praktycy w dziedzinie edukacji oraz animatorzy polityki edukacyjnej z całego świata.

Głównym celem organizowanego spotkania jest wypracowanie zaleceń dotyczących polityki kształcenia nauczycieli na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim. TEPE zajmuje się m.in. rozwojem badań w dziedzinie edukacji nauczycieli, wspieraniem mobilności, rozwojem europejskiego wymiaru edukacji nauczycieli oraz rozwojem metod ewaluacji w ich kształceniu.

Konferencja TEPE 2012 była już kolejną imprezą, odbywającą się co roku od powstania organizacji w 2007 roku, a została poświęcona dyskusji na temat sposobów zmniejszenia luki między polityką edukacyjną, badaniami naukowymi i praktyką w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się na wszystkich etapach kształcenia. W jej trakcie podjęto m.in. próbę zidentyfikowania barier w doskonaleniu metod edukacji nauczycieli oraz znalezienia sposobów poprawy tej sytuacji. Położono również duży nacisk na promocję rozwoju zawodowego nauczycieli w ramach partnerstwa pomiędzy szkołami, uniwersytetami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i decydentami odpowiedzialnymi za sprawy edukacji.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w procesie kształcenia. Wśród osób otwierających konferencję byli także członkowie zarządu sieci TEPE prof. nadzw. dr hab. Joanna Michalak, Kierownik Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek zarządu FRSE, dyrektor programu eTwinning Tomasz Szymczak.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wystąpień przygotowanych przez wybitnych gości specjalnych. Pierwsza z prezentacji – przygotowana przez przedstawicieli Rady Europy Josefa Hubera i Pascale Mompoint-Gaillarda – dotyczyła programu szkoleniowego Pestalozzi realizowanego przez Radę Europy w formie szkoleń dla nauczycieli, seminariów i modułów szkoleniowych dotyczących wartości europejskich, praw człowieka i kształcenia dla demokracji. Drugi dzień konferencji uświetnił wykład profesor Kay Livingston z Uniwersytetu w Glasgow, zasiadającej w grupie roboczej ds. kształcenia zawodowego nauczycieli przy Komisji Europejskiej. Ostatni dzień konferencji rozpoczął się wykładem gościa specjalnego, profesora Pasiego Sahlberga, Dyrektora Generalnego Centre for International Mobility and Cooperation (CIMO) w Helsinkach.

W trakcie konferencji miała również miejsce dyskusja panelowa pt. „The role of TEPE as a Policy ad vice organization”, w której udział wzięła Anna Atłas, Dyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie”, Claus Holm, Aarhus Univeristy, Executive Director for the International Alliance of Leading Education Institues (AILEI), Prof. Jens Rasmussen, University of Aarhus, Prof. Pasi Sahlberg, Dyrektor Generalny Centre for International Mobility and Cooperation (CIMO), oraz Prof. Pavel Zgaga, University of Ljubljana. Uczestnicy mogli również wziąć udział w dwóch seminariach i dziesięciu grupach roboczych.

Wystąpienia prelegentów i panelistów oraz inne materiały pokonferencyjne dostępne będą wkrótce na oficjalnej stronie konferencji.