Międzynarodowa konferencja w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w Koninie.


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji w ramach działalności  Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w Koninie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie Program Erasmus 2021-2027 jako instrument wsparcia umiędzynarodowienia placówek oraz podnoszenia jakości kształcenia.

Program wydarzenia

Termin wydarzenia: 3 grudnia 2020 r., godz. 15:30

Zapraszamy do udziału – https://tiny.pl/7sqxb