Międzynarodowy Dzień Studenta w Krakowie


17 listopada 1939 roku protest studentów w Pradze został krwawo stłumiony przez nazistów. Wielu z pikietujących zginęło, a 1200 młodych trafiło do obozów koncentracyjnych. Dwa lata później kongres International Students Council ustanowił 17 listopada Międzynarodowym Dniem Studenta.

Do tej pory w Polsce Międzynarodowy Dzień Studenta nie był jakoś szczególnie obchodzony. Stowarzyszenie Manko i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie chcą, aby Polska dołączyła do 60 krajów, które pamiętają o tragicznych wydarzeniach z 1939 roku, i z tego powodu zorganizowali obchody Międzynarodowego Dnia Studenta w Krakowie.

Głównym punktem była konferencja „Mobilność młodzieży w Europie – szanse i wyzwania”. Jak możemy przeczytać na stronie poświęconej temu wydarzeniu, celem konferencji jest podniesienie wiedzy studentów uczelni wyższych w zakresie szeroko pojętej mobilności: kulturowej, edukacyjnej, turystycznej. Projekt sprzyjać będzie promocji idei wolontariatu zagranicznego oraz wykształceniu wśród młodzieży postawy aktywnej do uczestnictwa w różnorodnych programach staży, praktyk i studiów za granicą.

Konferencja odbywa się w ścisłej współpracy merytorycznej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestnicy konferencji „Mobilność młodzieży w Europie – szanse i wyzwania” dowiedzą się m. in. w jaki sposób skorzystać z ofert europejskiego wolontariatu, jak można wyjechać w podróż edukacyjną swojego życia, jak założyć i prowadzić firmę na terenie UE, co to jest Erasmus dla przedsiębiorców, a także jakie staże czekają na młodych ludzi w instytucjach UE.

Gośćmi poszczególnych paneli będą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej w Polsce, STRIM-u, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Eurodesku, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dream Foundation, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Równolegle odbywać się będą targi, na których będzie można spotkać przedstawicieli powyższych instytucji, wszystkich uczelni wyższych w Krakowie oraz największe międzynarodowe organizacje studenckie (AEGEE, BEST, ESN, AIESEC, ELSA, IAESTE) zajmujące się promowaniem mobilności. Będzie to niepowtarzalna okazja, żeby w jednym miejscu poznać szeroką ofertą i skorzystać z całkowicie bezpłatnych konsultacji.

Projekt uzyskał oficjalny patronat m.in. Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.