Minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody naukowcom


Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego po raz kolejny uhonorowała najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich. Statuetki i nagrody finansowe trafiły do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 roku.

„Dziś jest święto nauki, bo państwa osiągnięcia przynoszą nam zaszczyt” – zwróciła się do laureatów prof. Babra Kudrycka. Minister podkreślała w swoim wystąpieniu rolę Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Za pośrednictwem tych dwóch agend inwestujemy w najlepszych naukowców. To oni sami, nie urzędnicy, decydują o tym, kto zasługuje na grant badawczy” – zaznaczyła.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne przyznawane są w trzech kategoriach. Do grona 18 dotychczasowych laureatów prestiżowych wyróżnień dołączyło w tym roku trzech kolejnych wybitnych uczonych.

Laureatem tegorocznej nagrody w kategorii badania podstawowe został prof. dr hab. Bogumił Jeziorski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ten uczony o światowej renomie wniósł znaczący wkład do współczesnej chemii kwantowej i fizyki molekularnej. Wyróżniony został za wykonanie pionierskich badań wpływu efektów relatywistycznych i efektów wynikających z elektrodynamiki kwantowej na własności molekuł.

Nagrodę w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa odebrał prof. dr hab. n. med. Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wybitny polski kardiolog jest inicjatorem i wieloletnim koordynatorem Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS), która stanowi unikalną w skali europejskiej bazę danych na temat chorych z różnymi postaciami OZW.

W kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki wyróżniony został prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak z Instytutu Odlewnictwa, wybitny specjalista w zakresie metalurgii. Otrzymał nagrodę za opracowanie nowatorskiej technologii wykorzystania odpadów popiołów lotnych w procesie wytwarzania lekkich, proekologicznych i niedrogich kompozytów na bazie aluminium przeznaczonych na potrzeby przemysłu transportowego.

Podczas uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła także nagrody dla wybitnych nauczycieli akademickich w kategorii wybitne osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (8 laureatów), za całokształt dorobku (18 wyróżnień) oraz nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne (97 wyróżnień). Łączna pula nagród to około 3 mln zł.

W trakcie uroczystości poznaliśmy też siedmiu laureatów konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” organizowanego przez „Forum Akademickie” pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.