Ministerstwo Edukacji Narodowej otwiera przedszkola za zgodą organu prowadzącego i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego


Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego decyzją MEN będą otwarte.
Zapraszamy do zapoznania się  komunikatem MEN w tej sprawie, a także z wytycznymi MZ i GIS, które znajdują się  na stronie Ministerstwa.