Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na konferencji Młodzi 2.0 w Sejmie


17 kwietnia br. odbyła się w Sejmie RP konferencja Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości, w której wziął udział dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Młodzieżowi aktywiści z całego kraju spotkali się, aby wziąć udział w trzeciej, dorocznej konferencji młodzieżowych rad. Wśród gości honorowych znaleźli się: wiceprezes rady ministrów Piotr Gliński, poseł Jacek Kurzępa, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Andrzej Waśko. Konferencja ta to wyjątkowe wydarzenie nie tylko ze względu na rok stulecia niepodległości, lecz także jako miejsce dla dyskusji i dialogu między młodymi ludźmi a zebranymi politykami i decydentami, w tym również najważniejszymi osobami w państwie.

Dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek zachęcił do korzystania z funduszy (ok. 14 mln euro) dostępnych w ramach oferty FRSE obejmującej m.in. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz Europejski Korpus Solidarności (działania wolontariackie). FRSE tworzy platformę do tego, abyście mogli wymieniać się doświadczeniami, aby Wasz głos był słyszalny – powiedział dr Paweł Poszytek. Dzięki temu rekomendacje młodych ludzi przedstawiane są Komisji Europejskiej a Rada Ministrów wykorzystuje je do tworzenia polityki młodzieżowej. Przypomniał także, że w ostatnim roku w programie Erasmus+ Młodzież wzięło udział prawie 16 tys. osób, a w Akcji 3 tego programu (Rozwój Polityki Młodzieżowej) prawie 6 tys. młodych liderów.

Przy wsparciu Minister Edukacji Narodowej została przyznana nagroda „Młodzieżowa Rada 2018” dla najsprawniej działających rad młodzieżowych. W drugiej części spotkania obyły się warsztaty m.in. na temat zarządzania i marketingu, współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania funduszy unijnych (warsztat został zorganizowany przez FRSE).

Wydarzenie zostało przygotowane przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Polską Radę Organizacji Młodzieżowych oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.