Młodzież w działaniu


Co działo się w minionym roku? Co się udało? Czym warto się podzielić? Zapraszamy do krótkiego podsumowania tego co działo się w programie „Młodzież w działaniu”w 2012 roku.

„Polska to naprawdę duży kraj!” – tymi słowami podsumował krótkie wystąpienie przedstawiciela polskiej Narodowej Agencji jeden z pracowników programu w Finlandii. Prezentacja dotyczyła aktualnego zainteresowania polskich beneficjentów projektami wymian międzynarodowych i szkoleń w 2012 roku. Bo faktem jest, że od wielu lat Polacy są w gronie trzech – obok Turcji i Niemiec – krajów najbardziej korzystających z możliwości „Młodzieży w działaniu”. Zarówno pod względem liczby dofinansowanych projektów, uczestniczącej w nich młodzieży czy wysokości wykorzystanych funduszy. Co działo się w minionym roku? Co się udało? Czym warto się podzielić? Zapraszamy do krótkiego podsumowania.

Rekordowe wyniki
Stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, szkolne kluby i koła, grupy parafialne, kluby sportowe, biblioteki, samorządy, domy Kultury i muzea – tak szerokie spectrum beneficjentów programu pokazuje, że polska młodzież i Ci co z nią pracują są bardzo aktywni na tle innych krajów. Rok 2012 był wyjątkowy. Polska Narodowa Agencja dysponowała bardzo wysokimi środkami: było to prawie 10 mln EUR (to prawie 1,5 mln więcej niż w poprzednich latach). Co ważne, wydano je w całości, co zaowocowało wsparciem prawie 800 projektów – aż o 23% więcej niż rok wcześniej. Ponad 200 inicjatyw lokalnych, prawie 250 wymian międzynarodowych (w tym z krajami Kaukazu i Europy Wschodniej), ponad 40 projektów dotyczących polityki młodzieżowej i demokracji, kilkadziesiąt szkoleń i seminariów oraz ponad 150 przedsięwzięć podjętych w ramach wolontariatu europejskiego – te liczby w dużym skrócie obrazują miniony rok. W sumie to kilka tysięcy zaangażowanych młodych ludzi.

Konkretna informacja dla konkretnych osób
Działania szkoleniowe i informacyjne prowadzone przez Narodową Agencję cechowało w ubiegłym roku większe niż do tej pory kierowanie ich do konkretnych grup odbiorców. Towarzyszące im dużo większe niż zazwyczaj zainteresowanie (mierzone liczbą otrzymanych zgłoszeń) świadczy o tym, że warto kontynuować je w przyszłości. Jakie to działania? Zespół Akcji 2. Wolontariat Europejski zorganizował jednodniowe spotkania informacyjne: pierwsze dla pracowników bibliotek, drugie dla urzędów pracy i instytucji działających w obszarze zwalczania bezrobocia. Dla bibliotek, zmagających się dziś z problemami finansowymi na poziomie samorządowym i często walczącymi o uzasadnienie swojego funkcjonowania, możliwość przyjęcia wolontariuszy z innych krajów to szansa na wzbogacenie oferty jaką dysponują i wyjścia do młodzieży z ciekawymi propozycjami spędzania wolnego czasu. Z kolei dla młodych bezrobotnych dużą szansą na zwiększenie kompetencji – zwłaszcza językowych czy pracy z ludźmi – może być dłuższy wyjazd na wolontariat zagraniczny.

Z kolei zespół Akcji 1. Programu zorganizował jesienią szkolenie dla różnych organizacji i instytucji zajmujących się sportem młodzieżowym, jak i dla tych, które pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. „Sądzę, że efekty zobaczymy niebawem, a możliwość spotkania ludzi działających w tej samej działce to świetna okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na to co i jak robić” – twierdzi jedna z uczestniczek szkoleń.

Duże międzynarodowe wyzwania
Ten rok upłynął także pod znakiem dużych międzynarodowych spotkań i szkoleń. Logistyką na najwyższym poziomie wykazali się członkowie zespołu Akcji 3. i Centrum współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA), organizując w czerwcu szkolenie połączone z wizytą studyjną dla pracowników z innych Narodowych Agencji z całej Europy. Także Polska była miejscem spotkania kilkudziesięciu trenerów młodzieżowych z całej UE oraz osób kierujących takimi trenerskimi zespołami w narodowych agencjach. Ponadto późną wiosną podwarszawski Konstancin gościł wielu uczestników międzynarodowego seminarium kontaktowego dla Akcji 1. i 5. oraz tych, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości młodzieży. Z kolei w połowie listopada zamek w mazowieckim Pułtusku wypełnił się ponad setką zaangażowanych w działania na rzecz młodzieży osób, które wymieniały się metodami pracy i edukacyjnymi pomysłami w ramach międzynarodowego seminarium „Tool Fair”.

Badania nie tylko krajowe
Nawiązanie współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan to duży sukces Narodowej Agencji. Wyniki prowadzonego wspólnie projektu badawczego, dotyczącego „Okoliczności uczenia się i zdobywania kompetencji w ramach Edukacji pozaformalnej” zostaną przedstawione na początku 2013 roku. Kolejne podobne projekty analityczne ruszą niebawem.

W czerwcu przedstawiliśmy także wyniki badań RAY – analizy pokazującej, jakie kompetencje zdobywają uczestnicy i koordynatorzy projektów programu „Młodzież w działaniu” w poszczególnych krajach oraz jak doświadczenia edukacji pozaformalnej wpływają na ich rozwój osobisty. Polska jest jednym z 15 krajów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Ponadto sporym międzynarodowym echem odbiły się wyniki badania prowadzonego wspólnie z Centrami SALTO. Dotyczyło ono wpływu międzynarodowej współpracy w ramach programu „Młodzież w działaniu” na rozwój sektora młodzieżowego w krajach bałkańskich, północnej Afryki oraz Europy Wschodniej i Kaukazu. Wyniki były przedstawione w trakcie międzynarodowego Forum „Współpraca młodzieżowa ponad granicami” w październiku w azerskim Baku.

Promocja i informacja czyli start programu ambasadorskiego
Publikacje, akcje informacyjne, aktywność medialna, obecność na różnych młodzieżowych i edukacyjnych imprezach i targach wypełniała czas zespołowi promocji. Ale 2012 zostanie zapamiętany przede wszystkim jako czas powołania do życia zespołu ambasadorów programu „Młodzież w działaniu”. Wyłoniona w konkursie dwudziestoosobowa grupa młodych osób z całej Polski ma spore doświadczenie w prowadzeniu działalności młodzieżowej i projektach wspartych przez Narodową Agencję. Ich zadaniem jest promowanie programu na poziomie lokalnym i wśród rówieśników. Dla najlepszego ufundowano nagrodę w postaci wakacyjnego stażu.

„To był wartościowy i pracowity rok. Zainteresowanie programem jest tak duże, że można by nim obdzielić kilka krajów. To kapitalny zastrzyk energii do dalszej pracy” – podsumowuje Zofia Ślęzakowska, zastępczyni dyrektora programu.

Autor: Mikołaj Różycki