Mobilna Akademia Lokalnych Liderów (MALL)


Pracownicy i liderzy młodzieżowi z Polski, Czech i Słowacji zainteresowani międzynarodową współpracą wezmą udział w trzyetapowym szkoleniu, które pomoże im rozwinąć skrzydła.

Uczestnicy szkolenia pracując w grupach wspólnie zaplanują, zrealizują i podsumują projekty trójstronne dla młodzieży.

Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia i znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnictwo we wszystkich trzech etapach szkolenia – w Czechach (11–15 października 2016 r.), Polsce (21–15 listopada 2016 r.) i na Słowacji (20–24 czerwca 2017 r.) – jest obowiązkowe.

Dla uczestników z Polski Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ma 10 zaproszeń. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy, koszty podróży refunduje FRSE.

  • Gdzie: Czechy, Polska, Słowacja
  • Kiedy: październik 2016 r. – czerwiec 2017 r.
  • Osoba kontaktowa: Karolina Suchecka
  • Email: ksuchecka@frse.org.pl
  • Termin zgłoszenia: 27.09.2016 r.