Mobilności studentów w programach Erasmus i Erasmus+ na przestrzeni lat


Uczestnictwo Polski w programie Erasmus i Erasmus+ umożliwiło polskim studentom korzystanie z oferty mobilności oferowanych przez program – przede wszystkim z wyjazdów na zagraniczne studia i praktyki. Od 1998 r. do roku akademickiego 2015/2016 ponad 180 tys. polskich studentów wyjechało na zagraniczne stypendium. Od 2012 r. liczba wyjazdów studenckich utrzymuje się na stałym poziomie ok. 14-16 tysięcy wyjazdów każdego roku. Niniejsze opracowanie obejmuje analizę raportów indywidualnych wypełnianych przez polskich studentów po powrocie ze stypendium w latach 2007-2015.

Mobilności studentów w programie Erasmus i Erasmus+. Analiza sprawozdań studentów wyjeżdżających w latach 2007-2015 [PDF]