Motywacja, integracja i pasja w nauce języków obcych


Języki to nasza pasja, Języki integrują, Włącz się w języki, nie bądź offline, Języki motywują – to przykłady haseł, przy pomocy których promowaliśmy w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat naukę języków obcych. Towarzyszyły one nie tylko obchodom Europejskiego Dnia Języków, ale stanowiły również kwintesencję inicjatyw językowych nagradzanych Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – European Language Label.

22 września br. z rąk przedstawicieli MEN oraz Komisji Europejskiej certyfikaty ELL odbierze 15 laureatów, których projekty nie tylko w atrakcyjny sposób motywują i, dzięki zastosowaniu nowych technologii, włączają uczniów do nauki języków obcych, ale jednocześnie umożliwiają ich integrację w coraz bardziej wielojęzycznych i wielokulturowych społecznościach.

Integracja to słowo klucz tegorocznej edycji konkursu ELL. Nagrodzone inicjatywy musiały bowiem spełnić europejskie priorytety tematyczne dotyczące: nauki języków na rzecz spójności społecznej oraz nauki języków poprzez sport. Dodatkowo polskie jury ustaliło krajowe priorytety: integracja i reintegracja językowa osób powracających z zagranicy i imigrantów uczących się języka polskiego i języków obcych oraz promowanie nauki języka polskiego jako obcego. Takie sformułowanie tematyki konkursu ELL na lata 2014 i 2015 zaowocowało zgłoszeniem się do konkursu również szkół polskich działających przy Ambasadach RP w Paryżu i Wiedniu. We Francji organizatorzy projektu przeprowadzili Pierwsze polskie dyktando, a w Austrii dzieci polonijne wraz z nauczycielami i rodzicami promowały kulturę i literaturę polską świętując obchody Roku Tuwima w ramach projektu Kwietnik polski.

Nauka języków obcych w celu integracji społecznej była również motywem przewodnim projektu dotyczącego, na przykład, nauczania języka angielskiego dzieci niedowidzących i niewidomych jako elementu ich terapii psycho-lingwistycznej.

Jury konkursu przyznało również certyfikat ELL kilku projektom, w ramach których opracowano materiały dydaktyczne do nauki języka obcego zawodowego lekarzy, fizjoterapeutów, gastronomów, hotelarzy itp. Studenci przygotowujący się do wykonywania tych zawodów będą mogli dzięki lepszemu przygotowaniu językowemu znaleźć pracę również zagranicą.

Charakterystyczną cechą pozostałych nagrodzonych inicjatyw była ich interdyscyplinarność, szczególnie widoczna w przypadku projektów dotyczących zintegrowanego nauczania języka obcego i sportu, zakładająca współpracę nauczycieli kilku przedmiotów, np.: anglisty, wuefisty i geografa.

Wszystkie nagrodzone projekty zakładały wykorzystanie w trakcie nauki języków obcych nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez których nikt już chyba sobie nie wyobraża nowoczesnej edukacji.
Więcej informacji o tegorocznych laureatach ELL, samym konkursie oraz inicjatywach dotyczących promowania nauki języków obcych w Europie znajdą Państwo na stronie www.ell.org.pl.