Nabór do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży rozpoczęty


Rusza nabór do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwentów tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia, do przesyłania swoich zgłoszeń. 

Przy analizie zgłoszeń kandydatów do Rady będą brane pod uwagę następujące kryteria: zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w  młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym), osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach). Przede wszystkim jednak oceniane będzie uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata zgodnie z zasadami określonymi w formularzu zgłoszeniowym do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zachęcamy również do załączania listów polecających kandydata.

W skład Rady wejdzie 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Do zadań Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej będzie należało opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca br.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.