Nabór na stanowiska szefów katedr w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji


Trwa nabór na stanowiska szefów katedr: socjologii oraz nauk społecznych i politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Zainteresowani pracownicy naukowi mogą aplikować do 20 lipca.

Europejski Instytut Uniwersytecki (European Univerisity Institute, EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze. Obecnie do EUI należy 20 państw: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Polska jest stroną Konwencji Ustanawiającej EUI od 2004 r.

Instytut regularnie prowadzi nabory na pracowników naukowych. Obecnie osoby zainteresowane pracą w EUI mogą aplikować na stanowiska szefów katedr: socjologii oraz nauk społecznych i politycznych. Wymienione rekrutacje potrwają do 20 lipca br.

Więcej informacji na temat wszystkich rekrutacji organizowanych przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji można znaleźć na stronie http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/AcademicPosts.aspx