Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie


W europejskim konkursie Nagrody eTwinning 2012 po raz pierwszy przyznana zostanie specjalna nagroda Marii Skłodowskiej-Curie, ufundowana przez Narodowe Biura Kontaktowe Programu eTwinning we Francji i w Polsce.

Postać uczonej, pionierki w świecie nauki i laureatki dwóch Nagród Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, to dzisiaj wspaniały przykład dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dziewcząt, pokazujący, co można osiągnąć w nauce, pracując w niezwykle trudnych warunkach. Polska edycja konkursu skierowana jest do nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu eTwinning dotyczącego życia i pracy Marii Skłodowskiej-Curie, jej postawy patriotycznej, badań, a także rozwoju zapoczątkowanych przez nią dziedzin nauki i ich współczesnych zastosowań.