Nagrody dla popularyzatorów nauki


Minister Lena Kolarska-Bobińska wręczyła 13 marca w Warszawie dyplomy laureatom IX Konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach, organizowanego przez miesięcznik „Forum Akademickie”.

Uroczystość miała miejsce podczas obrad Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. FRSE reprezentował dyrektor generalny, Mirosław Marczewski.

Laureatem pierwszej nagrody został Mikołaj Oettingen, doktorant AGH w Krakowie, za pracę „Do czego może doprowadzić gra w pasjansa? – czyli o metodach Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych”. Zainteresowania naukowe Mikołaja Oettingena skupiają się na modelowaniu energetycznych i badawczych rdzeni reaktorów jądrowych. Jest laureatem programu Top 500 Innovators. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. PUMA, ELSY, LEADER, HTRPL.

Drugie miejsce zajęła Anna Długozima z SGGW w Warszawie za artykuł „Bez ogródek o polskich cmentarzach”. Jest absolwentką gospodarki przestrzennej i stosunków międzynarodowych, dziennikarką magazynu „Kultura Pogrzebu”, współautorką opracowań planistycznych i gminnych programów opieki nad zabytkami. Prowadzi wykłady z zakresu projektowania urbanistycznego, metod oceny i wyceny krajobrazu kulturowego i sakralnego, projektowania cmentarzy.

Trzecia nagroda przypadła Marcinowi Strojeckiemu z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN za pracę o emisji akustycznej „Szafa gra”. Jest fizykiem, zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami z pogranicza fizyki, chemii oraz inżynierii materiałowej stosowanymi w obrębie nauk o sztuce. Bada uszkodzenia w zabytkowych materiałach artystycznych.

Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali: Łukasz Banaszek, doktorant UAM w Poznaniu, Justyna Krych, doktorantka Politechniki Łódzkiej, Michał Mięsikowski, doktorant UMK w Toruniu i Natalia Olszewska z Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 25 tys. zł. Ufundowali je: Stowarzyszenie KOPIPOL, Plagiat.pl, Imagis SA, StatSoft Polska, Kingston Technology, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodzone i wyróżnione artykuły są publikowane w „Forum Akademickim”. Popularyzują one w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.