Najlepsze projekty eTwinning


Od przedszkolaków po nastolatki, od portugalskiego po rosyjski, od zwyczajów i kultury regionów po problemy ekologiczne naszej planety – różnorodność projektów, które realizowane są w programie eTwinning, jest ogromna! W tym roku Europejskie Odznaki Jakości trafiły do 132 polskich szkół. To ogromne wyróżnienie, świadczące o jakości realizowanych projektów.

Odznaka jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za te projekty eTwinning, które prezentują wysoki standard na poziomie krajowym (Krajowa Odznaka Jakości) lub europejskim (Europejska Odznaka Jakości). Nauczyciel wyróżniony Europejską Odznaką Jakości może wziąć udział w rywalizacji o Europejskie Nagrody eTwinning.

Formuła Europejskich Nagród eTwinning zmieniała się wraz z rozwojem programu. Niezmienne pozostało to, że wybieranie najlepszych projektów w konkursie eTwinning polega zawsze na poszukiwaniu w nich wartości: innowacyjności pedagogicznej, tworzenia warunków do rozwoju kreatywności uczniów, uzasadnionego i twórczego wykorzystania technologii informacyjnej oraz wysokiej jakości rezultatów pracy – mówi dr inż. Elżbieta Gajek, ekspertka programu eTwinning.

Osoby zaangażowane w realizację projektów eTwinning, które chciałyby w przyszłości ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości powinny pamiętać, że najpierw projekt powinien zostać wyróżniony Krajową Odznaką Jakości. Więcej o zasadach i kryteriach można znaleźć na stronie internetowej programu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich nagrodzonych Europejską Odznaką Jakości.