Najlepsze projekty w konkursie EDUinspiracje 2011


W 2011 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła pierwszą edycję konkursu na najlepszy projekt programu „Uczenie się przez całe życie”. Na liście laureatów znalazły się trzy osoby i trzy instytucje.

Konkurs noszący nazwę EDUindpiracje 2011 odbywał się pod hasłem Mobilność od juniora do seniora. Jego zadaniem było wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, których rezultaty warto upowszechniać i wykorzystywać jako przykłady dobrej praktyki. W tegorocznej edycji konkursu istotne było ukazanie znaczenia mobilności – indywidualnej bądź instytucjonalnej – jako elementu podnoszącego jakość edukacji. Wybór tematu przewodniego nie był przypadkowy – wiązał się z wagą, jaką Unia Europejska przykłada do wspierania mobilności obywateli w procesie kształcenia i szkolenia na wszystkich etapach życia.

Nawiązując do polityki i strategii edukacyjnej UE, organizatorzy przedsięwzięcia postawili sobie za zadanie ukazanie szerokich możliwości programu „Uczenie się przez całe życie” w aspekcie mobilności oraz jego bogatej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do różnych grup odbiorców. Od uczniów i studentów, poprzez nauczycieli i kadrę kierowniczą, aż po osoby starsze. Konkurs skierowany był do beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie” – jego programów sektorowych: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz programu międzysektorowego Wizyty Studyjne. Projekty można było zgłaszać w dwóch kategoriach: indywidualnej i instytucjonalnej (zarówno instytucje wysyłające, jak i przyjmujące
beneficjentów). Udział w konkursie mogły brać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2008-2010.

Po analizie rekomendowanych projektów na podstawie ocen ekspertów zewnętrznych kapituła postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące projekty:

Kategoria Instytucjonalna

 • I miejsce: Z sercem do Europejskiego Seniora; Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu;
 • II miejsce: Zadziwiająca Europa; Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi;
 • III miejsce: Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii – Program Edukacyjny; EU Sp. z o. o.;

Wyróżnienia

 • Praktyka zawodowa w Słowacji formą zwiększenia konkurencyjności i szans na europejskim rynku pracy; Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie;
 • Uczyć dzieci żyć; Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini;
 • Zostawcie nam zdrowy świat; Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Wzmocnienie umiejętności pracowników Biura GIODO; Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Zarządzanie w Łańcuchu Żywnościowym – doświadczenia europejskie i rozwiązania lokalne; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

Kategoria indywidualna

 • I miejsce: Beata Stępień; Tworzenie kursów e-learningowych – narzędzia i wskazówki praktyczne; Integracyjna Szkoła Podstawowa w Raciborzu; Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej;
 • II miejsce: Iwona Przemyk; Zastosowanie ICT w nauczaniu i uczeniu się metodą projektu edukacyjnego; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach; Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
 • III miejsce: Piotr Sikora; Trzy razy T – teoria, nauczanie, technologie: nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych; Urząd Gminy w Tarnowcu; Wizyta Studyjna

Wyróżnienia

 • Katarzyna Walburg; Różne języki wspólna Europa; Asystentura Comeniusa
 • Małgorzata Kliś; Asystentura Comeniusa
 • Anna Czyż; Asystentura Comeniusa
 • Anna Krzyżanowska; ICT – w nauczaniu i uczeniu się – współpraca w realizacji projektów; Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu; Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej;
 • Joanna Kasprzyńska; Kurs szkoleniowy dla nauczycieli j. angielskiego szkół podstawowych; Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie; Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej;
 • Gabriela Mandrek; Bracia Grimm integrują wiedzę i ludzi; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie; Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej;
 • Dariusz Markiewicz; Media i Edukacja jako narzędzie w kształtowaniu zasad demokracji; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej;

Wręczenie nagród laureatom konkursu (I, II i III miejsce w obu kategoriach) odbędzie się 17 października 2011 r. podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez FRSE pt. Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a także składamy gorące podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za pracę i zaangażowanie.