Największe spotkanie organizacji Erasmus Student Network


Polska stolica była gospodarzem Annual General Meeting, największej tego typu studenckiej konferencji w Europie. Spotkanie organizowane jest corocznie przez Erasmus Student Network (ESN).

Annual General Meeting (AGM) jest największą europejską konferencją skoncentrowaną na tematyce mobilności studenckiej. W tym roku organizacją zajęła się lokalna sekcja ESN działająca przy warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Przez cztery dni – od 7 do 10 kwietnia br. – Warszawa stała się Stolicą Erasmusa.  W tym czasie gościliśmy ponad tysiąc delegatów reprezentujących szkoły wyższe z 38 krajów. Studenci i goście dyskutowali nie tylko o przyszłości samej organizacji, ale również o poszerzeniu roli młodzieży w Europie.

ESN jest największą studencką organizacją w Europie, aktywnie promującą mobilność młodzieży i studenckie programy wymian. Organizacja ma swój wkład w proces tworzenia aktywnego i dynamicznego środowiska akademickiego poprzez wspieranie i rozwój mobilności studenckiej oraz poprzez kreacje lepszych perspektyw zawodowych dla młodych ludzi.

Głównym punktem AGM’u był międzynarodowy Infomarket, który zgromadził reprezentantów z setek europejskich uniwersytetów oraz przedstawicieli młodych, międzynarodowych przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prezentowała tu swoją ofertę m.in. promując możliwości studiowania w Polsce. Ponadto podczas Infomarketu zostało przeprowadzonych ponad 50 szkoleń i warsztatów pod hasłem nieformalnej edukacji, aby zwrócić uwagę na młodzież poruszającą się po współczesnym rynku pracy.

Zgodnie ze swoim motto Students Helping Students Erasmus Student Network aktywnie wspiera europejską integrację i wymianę międzykulturową przez liczne działania i pracę wolontariuszy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów AGM’u była międzynarodowa paraga flag, podczas której delegaci, ubrani z barwy narodowe swoich krajów, przeszli ulicami Warszawy, aby uczcić najważniejsze wartości ESNu – jedność w różnorodności, współpracę w zakresie integracji i promowanie Europy jako środowiska pokoju i kulturowej wymiany.

 

AGM_Warsaw_Parade_ESN

Zapisz