„Nasz projekt eTwinning” – dziesiąta edycja konkursu


Aż 22 projekty zostały nagrodzone w konkursie „Nasz projekt eTwinning”. Ceremonia wręczenia nagród w jubileuszowej edycji konkursu odbyła się 6 czerwca br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich.

Kolejny rok wskazuje na dalszy dynamiczny rozwój programu eTwinning. Społeczność eTwinnerów w całej Europie, ale i nie tylko w Europie, liczy już niemal 260 tysięcy osób, a w Polsce jest ich już ponad 25 tysięcy.

Polscy nauczyciele utrzymują nadal niezagrożone miejsce w czołówce wśród krajów europejskich pod względem liczby i jakości realizowanych projektów. W Europejskim Konkursie w ośmiu kategoriach znalazło się pięcioro finalistów z Polski, którzy w kwietniu 2014 roku odebrali nagrody podczas eTwinning Prize Ceremony w Brukseli.

Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości są przyznawane każdemu projektowi, który spełnia sześć niezbyt trudnych kryteriów: innowacyjność w podejściu pedagogicznym, związek z podstawą programową, komunikacja i wymiana pomiędzy uczniami ze szkół partnerskich, współpraca w realizacji zadań, korzystanie z dowolnych form TIK i wreszcie udostępnienie rzetelnie udokumentowanych rezultatów. Podczas realizacji projektu warto wziąć to pod uwagę, jeśli po zakończeniu chcielibyśmy się o odznakę jakości ubiegać.

Istotnym wsparciem dla nauczycieli w rozwoju umiejętności cyfrowych okazały się ogromnie popularne kursy narzędziowe online organizowane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning, dostępne nieodpłatnie dla wszystkich nauczycieli zarejestrowanych w programie. Zdobywcy odznak jakości i doświadczeni  eTwinnerzy przyznają, że to najbardziej przyjazny i efektywny sposób zdobywania nowych, interesujących umiejętności w posługiwaniu się różnymi narzędziami TIK, tym bardziej że oferta kursów jest stale poszerzana i aktualizowana.

Przedstawiamy Państwu kolejne 22 niezwykłe przedsięwzięcia, które uzyskały najwyższe uznanie jury w dorocznym konkursie „Nasz projekt eTwinning”.

Gratulujemy laureatom i mamy nadzieję, że ich praca i sukces staną się dla innych nauczycieli nie tylko ciekawą inspiracją, ale drogą do profesjonalnego rozwoju i źródłem satysfakcji z osiągnięć zarówno własnych, jak i uczniów oraz szkoły.

 

Nasz projekt eTwinning 2014

1. miejsce

Tytuł projektu: From picture to adventure
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
Koordynator: Beata Kossowska

Dzięki projektowi From picture to adventure dzieci z przedszkola polskiego, islandzkiego oraz hiszpańskiego poznawały swoją codzienność. Uczestnicy projektu wzajemnie zadawali sobie pytania dotyczące m.in. pogody, jedzenia i transportu publicznego, wykonywały prace plastyczne oraz zajmowały się fotografowaniem. Poznawcze i społeczne kompetencje dzieci zaangażowanych w przedsięwzięcia znacznie się rozwinęły. Efekty pracy uczestników projektu dostępne są na blogu.

2. miejsce

Tytuł projektu: Play, Happy Children, Creative Adults
Publiczne Przedszkole nr 2 w Nowej Soli
Koordynator: Dagmara Szczecińska

Projekt Play, Happy Children, Creative Adults został podzielony na tygodnie. Każdy przeznaczony był na inną zabawę. Dzieci uczestniczące w projekcie brały udział m.in. w zabawach plastycznych, społecznych, ruchowych oraz konstrukcyjnych. Najmłodsi rozwijali w ten sposób swoją kreatywność, uczyli się używania komputera, skanera, drukarki, aparatu cyfrowego, kamery, a także uczyli się, jak rozwiązywać problemy, komunikować się z rówieśnikami, a także planować i prezentować działania.

3. miejsce

Tytuł projektu: Respect
Przedszkole nr 3 w Zabrzu
Koordynator: Ludomira Borys-Paradysz

Celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci. Najmłodsi, którzy zostali zaangażowani w przedsięwzięcie, uczyli się o przyrodzie oraz skutkach zanieczyszczenia. Co więcej, uczestnicy projektu zdobywali wiedzę na temat różnorodności kulturowej oraz uczyli się, jak komunikować się z rówieśnikami z zagranicy. Kiedy dzieci poznały swoje środowisko naturalne, lepiej zaczęły rozumieć, czym jest przynależność do wspólnoty europejskiej.

1. miejsce

Tytuł projektu: Art Connects Us
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Koordynator: Beata Lenartowicz

 Art Connects Us to projekt inspirowany twórczością malarzy europejskich: Tadeusza Makowskiego, Turguta Zaima, Louisy Matthiasdottir, Pablo Picasso, Martia Benki oraz Geoges Braque. Szkoły, uczestniczące w projekcie, przedstawiały krótką biografię oraz dorobek artystyczny wybranego artysty za pomocą prezentacji multimedialnych. Dzieła artystów inspirowały uczniów do tworzenia własnych ilustracji, opowiadań, a nawet układów tanecznych. Tak powstały e-booki, które są owocem wspólnej pracy. Ważną część projektu stanowiły również Europejskie Warsztaty Artystyczne, podczas których uczniowie spotykali się z lokalnymi artystami, poznawali ich warsztat oraz dorobek artystyczny. Zdobytą w ten sposób wiedzą uczniowie dzielili się z kolegami ze szkół partnerskich za pomocą TwinSpace.

1. miejsce ex aequo

Tytuł projektu: WILL, Wonderful Ideas for Learning Languages
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
Koordynator: Barbara Głuszcz

Celem WILL, Wonderful Ideas for Learning Languages było promowanie nauki języka angielskiego. Na potrzeby projektu stworzono dwie maskotki Willa oraz LaMo. W trakcie wizyt Willa w szkołach przeprowadzane były konkursy języka angielskiego. Ponadto uczniowie w serwisie BoomWriter pisali wspólnie książkę o przygodach maskotek. Na profilu Willa na FB wszyscy partnerzy dodawali posty, zdjęcia i filmy związane z życiem wymyślonego bohatera. W chwili obecnej szkoły partnerskie, dobrane w pary, opracowują wspólnie plakaty promujące naukę języka angielskiego oraz zbierają na specjalnej tablicy (padlet) pomysły na efektywną naukę.

2. miejsce

Tytuł projektu: e-Cultural Kaleidoscope
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej
Koordynator: Renata Wojtaś

Głównym celem projektu e-Cultural Kaleidoscope było budowanie porozumienia między osobami z różnych kultur i różnych narodowości. Uczestnicy projektu zajmowali się tańcem, sztuką oraz kuchnią. Poszczególne zespoły prezentowały sztukę własnego kraju, naśladowały jej twórców, a na koniec projektu stworzyły w swoich placówkach mural ukazujący charakterystyczne elementy każdego z krajów partnerskich. Uczestnicy projektu przygotowywali również artykuły opatrzone zdjęciami związanymi z tradycjami poszczególnych krajów. Materiały zostały przedstawione na sympozjum w Bukareszcie, po czym opublikowano je w książce poświęconej kulturze krajów europejskich, która ukazała się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii.

3. miejsce

Tytuł projektu: Our school news magazine
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Koordynator: Anna Żywica

W ramach projektu Our school news magazine wydawano szkolny magazyn, który składał się z materiałów wykonanych przez uczniów szkół partnerskich, czyli placówek z Polski, Hiszpanii oraz Turcji. Magazyny ukazywały się w wersji elektronicznej oraz papierowej Dzięki współpracy pomiędzy uczniami i koordynatorami powstały 4 magazyny, w których zostały zaprezentowane szkoły uczestniczące w projekcie, zainteresowania uczniów, miasta z których pochodzą uczestnicy oraz ciekawe miejsca w krajach partnerskich.

3. miejsce ex aequo

Tytuł projektu: The Genius’ Log
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie
Koordynator: Małgorzata Krzemińska

Celem projektu było wybranie postaci, które w sposób szczególny zasłużyły się nie tylko dla swojego kraju, ale również dla Europy lub świata. Każda ze szkół partnerskich wykonała figurkę wybranego bohatera, przygotowała pracę o danej postaci i list do uczniów szkół partnerskich. Następnie uczestnicy projektów wysyłali figurki, które wędrowały od jednej szkoły do drugiej. Uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjmowali kolejne postaci. Stałym elementem projektu były wystawy o odwiedzających szkołę bohaterach oraz publikowanie informacji na stronach internetowych szkół.

1. miejsce

Nie przyznano.

2. miejsce

Tytuł projektu: Moi, toi, lettres à nous
Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego
Koordynator: Gabryela Smolij

Nastoletni uczestnicy projektu Moi, toi, lettres à nous zgłębiali sztukę epistolarną, pisząc listy do swoich rówieśników ze szkół partnerskich. Poruszane tematy zostały zaproponowane przez uczniów na początku projektu, a następnie przedyskutowane i zaakceptowane przez wszystkich partnerów. Najczęściej młodzież pisała o swoich zainteresowaniach, uczuciach, o tym, co robi w wolnym czasie, o planach na przyszłość, a także o tożsamości kulturowej. Listy zostały zebrane i wykorzystane w powieści epistolarnej. Uczniowie w drodze głosowania on-line wybrali najlepszy projekt okładki powieści. Propozycje stworzyli samodzielnie. Dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe, ponieważ wszystkie listy pisane były w języku francuskim.

2. miejsce ex aequo

Tytuł projektu : W eterze / On the Air – radio drama
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
Koordynator: Lucyna Nocoń-Kobiór

Uczestnicy projektu W eterze / On the Air – radio drama stworzyli wraz ze swymi partnerami z zagranicy Radio Dramy, czyli słuchowiska radiowe. Bardzo często uczniowie opracowywali własne ścieżki dźwiękowe i formy wizualne w zależności od wybranego typu gatunku (horror, love story, thriller etc.). Młodzież pracowała w międzynarodowych drużynach. W skład jednej wchodziło 12 uczniów z 3 różnych krajów. W tych grupach młodzież przygotowywała multimedialne plakaty, nagrywała opowieści w wersji głosowo-dźwiękowej, gromadziła zdjęcia oraz wykonywała rysunki.

1. miejsce

Tytuł projektu: Cyber Discovery
Zespół Szkół, Gimnazjum Nr 6, Szkoła Postawowa Nr 13 w Zawierciu
Koordynator: Andrzej Wilk

Uczestnicy projektu Cyber discovery zajmowali się robotyką i zastanawiali się, czy człowiek może osiedlić się na Marsie. Korzystając z Lego Mindstrom Education uczestnicy projektu podjęli próbę stworzenia robota. Uczniowie, współpracując w grupach, wykonywali poszczególne elementy modelu. Polscy uczestnicy projektu dzielili się zdobytymi informacji z rówieśnikami z niemieckiej szkoły partnerskiej, zapisując bądź nagrywając instrukcje. Pierwsze umiejętności z zakresu programowania uczestnicy projektu zdobywali, testując skonstruowane samodzielnie silniki. Cel został osiągnięty. Uczniowie stworzyli robota sterowanego za pomocą smartfona. W ramach projektu przeprowadzono również symulację życia na Marsie.

2. miejsce

Tytuł projektu: Bis in die Puppen leben wir Deutsch! – handgenähte Zusammenarbeit über die Grenzen
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach
Koordynator: Marta Florkiewicz-Borkowska

Projekt Bis in die Puppen leben wir Deutsch! – handgenähte Zusammenarbeit über die Grenzen to nauka języka niemieckiego oraz rękodzieła. Uczniowie, zaangażowani w przedsięwzięcie, stworzyli według własnego projektu laleczki, które uczestniczyły w czatach oraz wideokonferencjach. Uczniowie za pośrednictwem kukiełek nawiązywali kontakt z rówieśnikami z zagranicznych szkół oraz rozmawiali. Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu zostały opisane na blogu. Dzięki inicjatywie znacznie wzrosła motywacja uczniów do nauki języka niemieckiego.

3. miejsce

Tytuł projektu: Multi-Kulti-Café
Gimnazjim nr 11 im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie
Koordynator: Małgorzata Czech

Poprzez projekt Multi-Kulti-Café jego uczestnicy poznawali życie i twórczość sławnych osób. Uczniowie szkół partnerskich za pośrednictwem interaktywnych glogów prezentowali ulubionych wykonawców, kompozytorów, a także fragmenty ich dzieł. Uczestnicy projektu przygotowywali również krótkie prezentacje o polskich sportowcach, których pasję i zaangażowanie podziwiają młodzi ludzie w całej Europie. Aby zachęcić rówieśników z Grecji do poznawania polskiej sztuki narodowej, uczniowie z naszego kraju przygotowali prezentacje dotyczące Jana Matejki, Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Kędziory. W okresie bożonarodzeniowym, podczas spotkania na Skypie, uczestnicy projektu śpiewali wraz z greckimi partnerami „Cichą noc” w językach narodowych oraz w niemieckim oryginale.

1. miejsce

Tytuł projektu: Jesteśmy piratami / We are the Pirates – Pirates Adventure
Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie
Koordynator: Ewa Kurzak

W projekcie Jesteśmy piratami brały udział dzieci w wieku 3-6 lat. Uczestnicy projektu przygotowywali stroje, mapę oraz okręt piratów. Najmłodsi tworzyli również opowieści o piratach oraz słuchali piosenek marynistycznych w języku polskim oraz angielskim. Dzieci poprzez zabawę uczyły się tolerancji wobec rówieśników pochodzących z innych kultur. Uczestnicy projektu rozwijali również swoje umiejętności manualne, zdolności matematyczne oraz uczyli się języków obcych.

2. miejsce

Tytuł projektu: Show me what you do with ICT in your classroom… I show you my!
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
Koordynator: Dominika Giezek

W ramach projektu Show me what you do with ICT in your classroom… I show you my! dzieci wykonywały krótkie prezentacje o swojej klasie i szkole, układały w języku angielskim quizy o krajach partnerskich oraz tworzyły komiksy. Dzieci uczestniczyły również w burzach mózgów. Dzięki projektowi jego uczestnicy pogłębiali wiedzę na temat krajów partnerskich, a także zdobywali kompetencje informatyczne oraz językowe. W ramach projektu stworzono również listę zadań, która może stanowić inspirację dla nauczycieli, którzy planują w przyszłości zrealizować podobny projekt.

3. miejsce

Tytuł projektu: Twinbus Travel Agency TTA
Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie
Koordynator: Jolanta Okuniewska

Twinbus Travel Agency TTA to project o podróżach i geografii. Dzieci, które uczestniczyły w przedsięwzięciu, wcielały się w rolę pracowników biur podróży i przedstawiały swoje kraje i miasta jako miejsca, w którym można spędzić wakacje. W wyniku wspólnych działań podejmowanych przez szkoły partnerskie stworzono broszury podróżnicze, gry edukacyjne oraz słownik. Założono także blog, który pełnił funkcję wirtualnego biura podróży.

Tytuł projektu: The city through children’s eyes (Warsaw and Athens)
Przedszkole Heliantus w Warszawie
Koordynator: Paulina Kamińska

Dzieci uczestniczące w projekcie The city through children’s eyes (Warsaw and Athens) wykonywały mapę swojego miasta, na której zaznaczały charakterystyczne obiekty oraz prezentowały symbole Warszawy. Dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcie uczniowie zgłębili wiedzę na temat miejsca, w którym mieszkają, oraz miast uczniów ze szkół partnerskich. Uczestnicy projektu, wykonując poszczególne zadania, rozwijali swoją kreatywność oraz uczyły się pracy w grupie. Dzieci stały się również bardziej pewne siebie i chętniej podejmowały inicjatywy.

1. miejsce
Tytuł projektu: Move your mind
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy
Koordynator: Marzena Kaszyńska

Głównym celem projektu Move your mind było zachęcenie uczniów do rozwijania zdolności matematycznych. Dzieci, korzystając z TIK, uczyły się m.in. logicznego myślenia oraz wykonywania rachunku pamięciowego. W trakcie projektu uczniowie przygotowywali prace plastyczne, rozwiązywali sudoku oraz zadania logiczne. Podczas lekcji on-line dzieci prezentowały także piosenki oraz układy taneczne. Dzięki programowi eTwnning koordynator oraz uczniowie mieli okazję po raz pierwszy pracować metodą Web Quest, dzięki czemu dzieci nauczyły się planować pracę.

2. miejsce
Nie przyznano.

3. miejsce

Tytuł projektu: Triangles are everywhere
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Koordynator: Iwona Kowalik

Trójkąty to motyw przewodni projektu Triangles are everywhere. Dzieci zaangażowane w to przedsięwzięcie nie tylko zdobywały wiedzę na temat właściwości tych figur, ale również układały krzyżówki, używając edytora tekstu, oraz nagrywały filmy. Ponadto uczniowie brali udział w dwóch konkursach: plastycznym oraz fotograficznym. Zadanie uczestników konkursu polegało na pokazaniu, jak trójkąty zostały wykorzystane w architekturze. Najlepsze prace wybrali sami uczniowie, korzystając z platformy TwinSpace. Dzięki udziałowi w programie eTwinning dzieci poszerzyły znacznie swoją wiedzę: dowiedziały się, czym jest trójkąta Pascala, trójkąt Sierpińskiego oraz liczby trójkątne; nawiązały kontakt z zagranicznymi kolegami, nauczyły się posługiwać programami do montażu filmów oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

1. miejsce

Tytuł projektu: SAFETIQUETTE (SAFE TICKET FOR YOUNG INTERNET USERS)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Koordynator: Mirosława Dyka-Płonka

Młodzież zaangażowana w SAFETIQUETTE (SAFE TICKET FOR YOUNG INTERNET USERS) uczyła się, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Uczestnicy projektu opracowywali ulotki na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz opublikowali list z radami dla użytkowników internetu z krajów partnerskich oraz spoza Unii Europejskiej. Ponadto uczniowie wyszukiwali anglojęzyczne strony internetowe związane z zagrożeniami i sposobami ochrony w Internecie; tworzyli awatary, czyli wirtualnych doradców, pomagających korzystać z sieci; przygotowywali prezentację w Prezi na temat rezultatów i osiągnięć projektu oraz wymieniali się doświadczeniem z nastoletnimi użytkownikami internetu – uczniami szkół partnerskich.

2. miejsce

Tytuł projektu: WALK OF FAME – idols and heroes of teenagers
Gimnazjum nr 3 we Włocławku
Koordynator: Małgorzata Tomczak-Walkusz

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby uczniów, którzy bardzo często wykonują prezentacje multimedialne, wykorzystując informacje znalezione w internecie. Nie zawsze jednak uczniowie potrafią segregować znalezione wiadomości oraz weryfikować źródła informacji . Młodzież nie zdaje sobie również sprawy z tego, że większość treści, które znajdują się w sieci to chronione prawem autorskim utwory. Dlatego uczestnicy WALK OF FAME – idols and heroes of teenagers uczyli się, jak prezentować dane, jak korzystć z treści znlezionych w sieci, aby nie naruszać prawa autorskiego oraz jak dbać o bezpieczeństwo w sieci. Dzięki projektowi młodzież uczyła się również pracy w międzynarodowej grupie oraz wspólnego rozwiązywania problemów.

3. miejsce

Tytuł projektu: The Magic Sky
Miejski Zespół Szkół – Gimnazjum nr 1 w Czeladzi
Koordynator: Barbara Orkisz

Uczestnicy projektu wykonywali zadania polegające na mierzeniu długości cienia budynku w mieście, wyznaczaniu południka miejscowego na podstawie cienia rzucanego przez gnomon, obliczaniu kąta padania promieni słonecznych oraz prowadzeniu obserwacji powierzchni księżyca. Młodzież przygotowywała także quizy i krzyżówki astronomiczne w języku angielskim, prezentacje multimedialne, filmiki, plakaty i komiksy, które umieszczano na stronie TwinSpace. Uczniowie wspierali się na każdym etapie realizacji projektu. Wspólnie wypracowane materiały stanowią ciekawą pomoc dydaktyczną stwarzającą możliwości doskonalenia umiejętności uczniów.