Nasze REGIO najlepsze w Europie!


Polska zajęła pierwsze miejsce wśród krajów europejskich pod względem liczby projektów aktualnie realizowanych w ramach akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius.

W 2012 r. podpisaliśmy 33 umowy. Wyprzedziliśmy Turcję z 29 projektami. Środki w ramach Comenius Regio są wykorzystywane do modernizowania systemu edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Korzystają z nich samorządy terytorialne i kuratoria oświaty.