Nauka języków obcych to dziś podstawa


Jakie działania podjąć, aby oswoić przedszkolaki z językiem obcym? Czy warto zadbać o wystrój klasy, w której dzieci uczą się języka obcego? Jak opracować materiały do nauki języka ukierunkowanego zawodowo? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają z pewnością laureaci prestiżowego konkursu European Language Label.

Trzynaście instytucji, które realizują nowatorskie inicjatywy z zakresu edukacji językowej, odebrało nagrody 19 września, podczas Gali Konkursu European Language Label. Wydarzenie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – European Language Label to Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków, który w Polsce jest przyznawany od 15 lat. Ten międzynarodowy certyfikat potwierdza bardzo wysokie kompetencje w dziedzinie nauczania języków. To bardzo ważne wyróżnienie, szczególnie dziś w Europie bez granic, gdzie nauka języków obcych to podstawa – powiedziała, otwierając uroczystość, Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

O roli języków we współczesnym świecie podczas gali mówiła również Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Kompetencje językowe są kluczowe w środowisku akademickim, szczególnie w kontekście wymian międzynarodowych oraz internacjonalizacji badań naukowych. Dlatego tak bardzo cieszę się, że wśród laureatów konkursu European Language Label są również uczelnie – podsumowała podsekretarz stanu w resorcie nauki.

Różnorodność i oryginalność
W gronie tegorocznych zwycięzców – obok szkół wyższych – znalazły się również przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne oraz instytucje oświatowe, których nauczyciele bądź pracownicy w sposób nowatorski podchodzą do kształcenia językowego. – W tej edycji, zgodnie z priorytetami tematycznymi wyznaczonymi przez Komisję Europejską, wyróżniono projekty dotyczące budowania społeczeństwa przyjaznego językom oraz nauki w wielokulturowych i wielojęzycznych klasach – wyjaśnił dr Paweł Poszytek, p. o. dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Mimo że wszystkie przedsięwzięcia realizują te same – wyżej wskazane – cele, zaskakuje ich różnorodność oraz oryginalność. Jednym z dowodów na to jest projekt „Niemiecki ma klasę”, zrealizowany przez Goethe-Institut, który w tym roku otrzymał honorowy certyfikat ELL. Wyróżniony projekt dotyczył aranżacji przestrzeni szkolnej sprzyjającej nauce języka niemieckiego. Działania projektowe polegały na zaangażowaniu się wielu osób w zmianę warunków do nauki języka obcego, w przekonaniu, że owe zmiany wpłyną na wzrost motywacji uczniów, skłonią nauczycieli do stosowania różnorodnych metod nauczania, rozbudzą zainteresowanie językiem niemieckim, zintegrują uczniów i nauczycieli. – Klasa to często jedyne miejsce, gdzie możemy zanurzyć się w języku, w kulturze danego kraju. Dlatego tak ważne jest stworzenie środowiska wspomagającego jej poznanie. To jest pewien rodzaj symulacji pozwalający wczuć się w życie mieszkańców innej kultury – wyjaśnia Ulrike Würz z Goethe-Institut.

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się również takie przedsięwzięcia jak „Poezja i sztuka dla kreatywności – inspiracje” oraz „Europeans for peace – memories and feelings”. Rezultatem pierwszej inicjatywy, którą zrealizowało Rzeżucha Studio w Jesówce, była publikacja zawierająca wiersze w wersji polskiej i angielskiej, zilustrowana pracami plastycznymi dzieci. – Kształcenie językowe jest dziś bardzo zaawansowane. Trudno o nowe rozwiązania. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić do edukacji sztukę, co wpłynęło na rozwój osobowości i kreatywności dzieci. To rozwiązanie przyniosło fascynujące efekty – komentuje Sylwia Zabor-Żakowska, koordynator projektu. Uczestnicy drugiego projektu, prowadzonego przez Szkołę Partnerstwa Międzynarodowego przy Liceum Językowym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. UE w Radomiu, zajęli się historiami swoich rówieśników sprzed lat: dzieci żydowskich wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Neuengamme. – To był bardzo trudny projekt z uwagi na temat. Zaangażowane w przedsięwzięcie dzieci szukały informacji w archiwach, odwiedziły obóz koncentracyjny w Niemczech, pisały bloga, korespondowały z rówieśnikami z innych krajów. Dzieci uczyły się języka przez działanie – podsumowuje Marzena Wojciechowska, koordynator projektu.

 

Gala European Language Label

 

Inspiracja w kraju i za granicą
W Polsce, w przeciągu piętnastu lat trwania konkursu, Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych otrzymało ponad 250 laureatów. Są oni wizytówką naszego kraju w Europie, a także inspiracją dla zagranicznych nauczycieli, jak motywować uczniów, studentów, a także dorosłych i seniorów do nauki języków obcych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i w środowisku lokalnym, w ramach zajęć pozalekcyjnych, w pracy i w czasie wolnym. Wyróżnione inicjatywy to również inspiracja dla resortu edukacji oraz przedstawicieli placówek oświatowych wdrażających w przyszłości założenia przygotowywanej reformy edukacji, która kładzie bardzo duży nacisk na rozwój kompetencji językowych uczniów. – Jako ministerstwo chcemy czerpać z państwa doświadczenia w dziedzinie nauki języków obcych. Zależy nam na tym, aby po wprowadzeniu reformy wiedza była przekazywana dzieciom w sposób interesujący i kreatywny – zwróciła się do laureatów Marzenna Drab.

W Gali European Language Label uczestniczyli również dr Marzenna Guz-Vetter, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce; Martin Meisel, przewodniczący EUNIC (European Union National Institutes for Culture), przedstawiciele wszystkich zwycięskich instytucji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs European Language Label organizowany jest przez Komisję Europejską, ministerstwa edukacji i agencje narodowe programu Erasmus+ w większości krajów Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat wszystkich edycji konkursu oraz laureatów można znaleźć na stronie www.ell.org.pl.