Informacja dla subskrybentów newsletterów FRSE


Informacje ogólne:

Podanie danych w celu korzystania z newslettera Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i newsletterów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest dobrowolne, niemniej bez ich podania otrzymywanie newsletterów nie jest możliwe. Administratorem przekazanych danych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. Przekazane dane (adres e-mail), przetwarzane są wyłącznie w celu dystrybucji newsletterów i innych informacji dot. programów edukacyjnych realizowanych przez FRSE. Każda zarejestrowana osoba, ma w każdym czasie możliwość usunięcia albo zmiany swoich danych, podanych przy rejestracji. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Sposób rejestracji:

Newslettery wysyłane są wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się w tym celu. Aby zarejestrować się, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zapoznać się z udostępnioną na stronie Informacją dla subskrybentów newsletterów FRSE.
  2. W pole znajdujące się pod tekstem: Zapisz się do newslettera [nazwa danego programu] wpisać adres e-mail, na który mają być wysyłane kolejne wydania newslettera danego programu edukacyjnego zarządzanego przez FRSE. Wpisany adres musi należeć, lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wpisywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą/nie są w dyspozycji osób dokonujących rejestracji.
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez zaznaczenie znajdującego się, przy akceptowanej treści pola wyboru (w polu pojawi się wówczas oznaczenie ).
  4. Potwierdzić fakt zaznajomienia się z Informacją dla subskrybentów newsletterów FRSE poprzez zaznaczenie znajdującego się, przy akceptowanej treści pola wyboru (w polu pojawi się wówczas oznaczenie ).
  5. Kliknąć na przycisk wyślij, co spowoduje wysłanie na podany adres e-mail informacji zawierającej link weryfikacyjny.
  6. Kliknąć na link weryfikacyjny, który został przysłany na podany adres e-mail. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu do listy dystrybucyjnej newslettera danego programu edukacyjnego zarządzanego przez FRSE.

Usunięcie lub modyfikacja zarejestrowanych danych:

  1. Usunięcie (wyrejestrowanie) adresu e-mail możliwe jest poprzez kliknięcie na link rezygnacji, znajdujący się w każdym wydaniu otrzymanego newslettera. Kliknięcie na link rezygnacji skutkuje usunięciem e-mail z listy dystrybucyjnej danego newslettera programu edukacyjnego zarządzanego przez FRSE.
  2. Usunięcie (wyrejestrowanie) adresu e-mail możliwe jest również poprzez kliknięcie na link rezygnacji, znajdujący się we wiadomości powitalnej otrzymanej w ciągu 24 godz. po weryfikacji adresu e-mail. Kliknięcie na link rezygnacji skutkuje usunięciem e-mail z listy dystrybucyjnej danego newslettera programu edukacyjnego zarządzanego przez FRSE.
  3. Aby zmienić adres, na który ma być przysyłany newsletter FRSE należy wyrejestrować adres dotychczasowy, a następnie zarejestrować nowy adres, wykonując ponownie czynności opisane w części Sposób rejestracji.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz