Nieoczekiwana zmiana ról


Tytuł projektu: Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może…?
Organizator: XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu
Czas realizacji: 2011–2013 r.

Wysyłanie SMS-ów, korzystanie z portali społecznościowych czy wyszukiwanie informacji w sieci to czynności, które dzisiejsza młodzież wykonuje bez najmniejszego trudu. Starsi jednak często boją się nawet włączyć komputer. Mając tego świadomość, pracownicy oraz uczniowie z Zabrza postanowili zrealizować projekt Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może…?

W trakcie realizacji przedsięwzięcia role zostały odwrócone. Nauczycielami zostali uczniowie, a wiedzę przyswajały osoby starsze – głównie sąsiedzi, krewni oraz znajomi. Dorośli uczyli się obsługi komputera, korzystania z edytora tekstu, komunikatorów internetowych, bankowości elektronicznej oraz portali społecznościowych. Młodzież pokazywała również, jak wyszukiwać informacje w sieci i korzystać z telefonu komórkowego, uczyła też podstawowych zwrotów w językach obcych.

Wspólne spędzanie czasu korzystnie wpłynęło zarówno na osoby starsze, jak i młodsze. Seniorzy zdobyli nowe umiejętności, a uczniowie pogłębili wiedzę na temat procesu nauczania. Praca z krewnymi i sąsiadami wpłynęła też na wzmocnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich – zdaniem organizatorów to szczególna wartość dodana projektu.

Dzięki przedsięwzięciu korzyści odniosła również sama placówka, która nawiązała kontakty z lokalnymi instytucjami, m.in. bibliotekami i urzędami miast, a także lokalnymi mediami. Szkoła stała się bardziej rozpoznawalna w mieście, a jej uczniowie i pracownicy zaczęli być postrzegani w środowisku lokalnym jako osoby aktywne i zaangażowane w życie społeczności.

Jednym z najważniejszych rezultatów projektów były zajęcia z obsługi komputera. Przygotowano również prezentacje na temat zrealizowanych działań, aby przedstawić jego efekty m.in. w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Moje Miasto.

Działania prowadzone w ramach projektu okazały się świetnym tematem dla lokalnych mediów. Poczynania uczestników przedstawiono w programie telewizyjnym, a także podczas audycji radiowej. Projekt stał się też przykładem dobrej praktyki i otrzymał najwyższe wyróżnienie Komisji Europejskiej Star Project.

Od koordynatora :
Agnieszka Czemny nauczycielka języka angielskiego, XI LO w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu

Dla mnie projekt był sposobem na samodoskonalenie. Już na etapie pisania wniosku uczyłam się współpracy z zagranicznymi koordynatorami oraz sztuki kompromisu. Podczas wyjazdów doskonaliłam umiejętności organizacji, planowania i nadzoru. W trakcie przygotowywania warsztatów pokazywałam uczniom, jak wejść w rolę nauczycieli, i z radością obserwowałam, jaką im to sprawia przyjemność. Jestem bogatsza o wrażenia z podróży do trzech krajów i przyjaźnie ze współpracownikami z zagranicy. Utrzymujemy ze sobą kontakt, doradzamy sobie w kolejnych projektach, wymieniamy doświadczenia. Inaczej patrzą na mnie uczniowie i przełożeni. Nie jestem już zwykłą nauczycielką, lecz taką, dzięki której można nawiązać międzynarodowe przyjaźnie oraz uczyć się języka poza szkołą.