Niesłabnące zainteresowanie programem Grundtvig


Z roku na rok rośnie zainteresowanie programem Grundtvig, a wraz z nim liczba składanych wniosków. W tym roku to zainteresowanie jest szczególnie wysokie. W największej akcji – Projekty Partnerskie Grundtviga – złożono 287 wniosków, czyli o 37 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Co więcej, wnioski dotyczące projektów, których koordynatorami są organizacje z Polski, stanowią blisko 1/4 wszystkich aplikacji. W akcji Warsztaty Grundtviga złożono aż 96 wniosków (o 60 proc. więcej niż w roku 2010). Jeszcze większy wzrost odnotowaliśmy w akcji Asystentury Grundtviga – spłynęły 34 wnioski (prawie trzykrotnie więcej niż w roku 2010!). Z uwagi na obchody Europejskiego Roku Wolontariatu bardzo cieszymy się, że liczba wniosków w akcji Projekty Wolontariatu Seniorów uległa niemalże podwojeniu – do 23.

W pozostałych trzech akcjach konkurs wniosków będzie trwał do jesieni, ale już teraz pierwsza runda selekcyjna dla akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych przyniosła wzrost liczby wniosków o ponad 25 proc.

Wraz ze wzrostem liczby składanych wniosków wyraźnie poprawia się ich jakość. Teraz pozostaje tylko liczyć na to, że dotychczasowy skromny budżet programu Grundtvig w Polsce będzie proporcjonalnie zwiększany.

Przy okazji warto przypomnieć, że 29 kwietnia upływa termin składania wniosków dla akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (na wyjazdy od 1 września 2011 r.). Zachęcamy do udziału w programie!