Norwegowie wspierają polską naukę


Prawie 44 milionów euro na projekty badawcze, konferencje i seminaria dotyczące przede wszystkim ochrony środowiska oraz opieki zdrowotnej otrzymały z Norwegii polskie placówki akademickie w ciągu ostatnich 3 lat. Kolejne 13 milionów euro Norwegowie przeznaczyli na stypendia dla polskich studentów i naukowców, zwiększenie ich mobilności oraz podniesienie kompetencji językowych. Środki te wsparły również rozwój polskich uczelni i ich współpracę z norweskimi partnerami. Efekty działania Polsko‐Norweskiego Funduszu Badań Naukowych oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a także indywidualne projekty zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się 9 listopada 2010 r. na Politechnice Warszawskiej. Honorowym patronem imprezy była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Poprzez stypendia oraz finansowanie projektów badawczych i edukacyjnych Norwegia inwestuje w przyszłość całej Europy ‐ mówi Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii w Warszawie. Polsko‐Norweski Fundusz Badań Naukowych działa od 2007 roku, ale warto pamiętać, że początki naszej współpracy sięgają jeszcze lat 30‐tych ubiegłego wieku, gdy uczeni z Polski i Norwegii wspólnie odkrywali Spitsbergen ‐ zaznacza Enok Nygaard.

Jednym z projektów prezentowanych podczas konferencji było badanie korzyści społecznych i środowiskowych, jakie przynoszą polskie lasy. Jak mówił kierujący projektem prof. dr hab. Tomasz Żylicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki badania pomogą lepiej zarządzać obszarami leśnymi, a przez to poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców wsi. Naukowcy z UW realizują projekt wraz z partnerami z Norweskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i norweskiej firmy konsultingowej ECON. Dzięki środkom z Polsko‐Norweskiego Funduszu Badań Naukowych uruchomiono w Polsce kilkadziesiąt innych przedsięwzięć z różnych obszarów nauk społecznych i przyrodniczych.

Oprócz działalności badawczej, poprzez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Norwegia wspiera mobilność polskich studentów i kadry akademickiej. Z dofinansowania studiów lub pracy naukowej za granicą skorzystało już ponad tysiąc osób. Norwegowie przyznają również granty młodym polskim uczonym, którzy chcą prowadzić badania w ich kraju. Fundusz, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, finansuje również wspólne inicjatywy polskich i norweskich instytucji naukowych i badawczych oraz wdrażanie nowych programów edukacyjnych na polskich uczelniach.

Podczas konferencji zostały także omówione perspektywy dalszej współpracy w dziedzinie nauki i edukacji pomiędzy Polską i Norwegią oraz możliwości jej finansowania w kolejnych latach.