Nowa edycja FSS zainaugurowana!


Podczas wizyty norweskiej pary królewskiej w Polsce 9 maja podpisano umowy polsko-norweskie, w ramach których do Polski popłynie blisko 57 mln euro. Z tej sumy aż 11 mln euro zasili nową edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Umowy dotyczące m.in. współpracy naukowej, kulturalnej, programu szkoleniowego i stypendiów w obecności króla Haralda V i prezydenta Bronisława Komorowskiego podpisali: szef norweskiego MSZ Jonas Gahr Stoere oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dwa dni po podpisaniu umów w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. W konferencji wzięła udział para królewska – król Harald V i królowa Sonja – oraz para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy.

Reprezentujący Polskę i Norwegię dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Dagfinn Sundsbo (sekretarz stanu w kancelarii premiera Królestwa Norwegii) podkreślili rolę współpracy kulturowej, wspierania młodych naukowców oraz działania na rzecz równości płci. Dyrektor generalny FRSE Mirosław Marczewski w swoim wystąpieniu przedstawił działania i osiągnięcia polsko-norweskiej współpracy w ramach I edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Po uroczystości w Collegium Novum UJ para królewska spotkała się z kilkudziesięcioma norweskimi studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ.

Środki II edycji Funduszu umożliwią studentom, uczniom, naukowcom oraz innym pracownikom instytucji edukacyjnych w Polsce wyjazdy na stypendia indywidualne oraz wizyty studyjne do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, skąd będą mogli czerpać wiedzę, doświadczenie i inspiracje do dalszej pracy naukowej i rozwoju zawodowego. O granty mogą wnioskować szkoły i uczelnie oraz wszelkie instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji formalnej na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym i kształcenia osób dorosłych. Jednym z głównych celów tej edycji jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami – Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. II edycja FSS-u potrwa do końca 2016 r. Najbliższy nabór wniosków planowany jest na jesień 2012 r.

Komu zawdzięczamy granty FSS-u? Otóż trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein, zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową
dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, zwanych również funduszami norweskimi. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jest elementem tej struktury.

W poprzedniej edycji FSS-u udało się dofinansować prawie 470 projektów i wysłać za granicę 2,5 tysiąca stypendystów.  Polska jest największym beneficjentem grantów norweskich. W latach 2009-2014 przeznaczono dla nas 570 mln euro. Głównym celem tej formy współpracy jest zmniejszanie nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych.