Nowa odsłona programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”


Uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy nie wiedzą, jak radzić sobie z problemem przemocy w szkołach, będą mogli już wkrótce skorzystać ze specjalnej infolinii. Jej uruchomienie planuje ministerstwo edukacji narodowej.

Infolinia będzie jednym z elementów programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jego kolejną edycję, na lata 2014-2016, zainaugurowano 2 października konferencją pod tytułem „Przemoc rówieśnicza – praktyczna profilaktyka”. – Chcemy stworzyć infolinię po to, aby każdy nauczyciel, który będzie potrzebował wsparcia, taką pomoc dostał – deklarowała w trakcie spotkania minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

Celem programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych i prozdrowotnych. Zakłada on m.in. działania zmierzające do zmniejszenia zakresu i nasilenia takich problemów, jak: agresja i przemoc, w tym cyberprzemoc, używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienie od gier komputerowych, internetu i hazardu.

W ramach programu jeszcze w tym roku MEN ogłosi dwa konkursy na zadania publiczne. Pierwszy będzie dotyczył infolinii, drugi – przeprowadzenia oceny szkół i placówek systemu oświaty pod kątem spełniania określonych standardów. Specjaliści mają ocenić m.in. to, jak wygląda oferta szkoleniowa dla nauczycieli w zakresie m.in. ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.

Ministerstwo zapowiada też, że szczególną wagę przykładać będzie do popularyzacji dobrych praktyk, bowiem przykładów udanych programów walki z agresją w szkołach nie brakuje.

Problemem tym zajmowali się m.in. organizatorzy projektu ROBUSD, zrealizowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Specjaliści z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi we współpracy z Centre for Behavioral Research Uniwersytetu Stavanger w Norwegii opracowali cały zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, poświęconych ograniczaniu zjawiska przemocy wśród młodzieży z mniejszymi szansami.

Do wykorzystywania tych materiałów na lekcjach zachęca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zabezpieczono w budżecie państwa na 2014 r. kwotę 6 mln zł.