Publikacja Eurydice o językach obcych


W Brukseli właśnie trwają obchody 35-lecia Sieci Eurydice połączone z dorocznym spotkaniem kierowników biur krajowych i inauguracją najnowszej publikacji sieci dotyczącej egzaminowania z języków obcych w szkołach w Europie.

Zapraszamy do korzystania z naszego nowego raportu i przypominamy, że od 35 lat Eurydice informuje całą Europę o krajowych systemach edukacji, raportuje realizację priorytetów unijnych w tej dziedzinie i oferuje szereg publikacji, do których sięgają nie tylko politycy edukacyjni, ale także badacze, nauczyciele, studenci, dziennikarze, a coraz częściej także osoby po prostu zainteresowane tematyką edukacyjną.

Nowa publikacja Eurydice o językach obcych:

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15
Języki obce w szkolnictwie średnim: egzaminy krajowe w roku szkolnym 2014/15.

Raport przedstawia, w ujęciu porównawczym, przegląd krajowych egzaminów mających na celu ocenianie kompetencji uczniów szkół średnich w dziedzinie języków obcych w Europie. Z opracowania można się dowiedzieć m.in. o rosnącej roli egzaminów z języka obcego w ogólnych egzaminach zewnętrznych, o ich celach, testowanych umiejętnościach uczniów oraz wypracowanych przez poszczególne kraje procedurach egzaminacyjnych zapewniających konsekwentne i przejrzyste zasady oceniania. Raport informuje także o roli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w konstruowaniu i przeprowadzaniu tego rodzaju egzaminów.

Pierwsza prezentacja raportu odbyła się 23 września 2015r. w Warszawie podczas konferencji „Ocenianie w edukacji językowej”.