Nowa publikacja programu Leonardo da Vinci poświęcona rolnictwu


Mamy przyjemność zaprezentować kolejny numer biuletynu wydawanego przez program Leonardo da Vinci. Tym razem postanowiliśmy poświęcić go tematyce szeroko rozumianej edukacji rolniczej, jaka rozwijana jest dość intensywnie w projektach programu.

W latach 2007-2011 w ramach programu zrealizowano kilkadziesiąt projektów poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska, agroturystyki oraz zastosowaniu nowych technologii w rolnictwie. Na ich realizację przeznaczono ponad 2 miliony euro, a skorzystało z nich ponad 1000 osób – uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i doradców rolniczych. Uczniowie mieli wyjątkową możliwość wyjazdu na staż do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji szkoleniowej. Podczas praktyk zdobywali doświadczenia, doskonalili znajomość języków obcych, bez której staż w zagranicznym przedsiębiorstwie nie byłby taki efektywny.

Drugą ważną grupą, która skorzystała z wyjazdów zagranicznych do instytucji zajmujących się edukacją rolniczą, byli nauczyciele praktycznej nauki zawodu, dyrektorzy szkół, doradcy rolniczy. Z ich wypowiedzi wynika, że udział w wymianie doświadczeń z ekspertami i specjalistami z innych krajów oraz możliwość podpatrzenia sprawdzonych metod i praktyk stosowanych u partnerów zagranicznych, pomogły im udoskonalić własny warsztat pedagogiczny. W biuletynie znajdą Państwo m.in. przykłady przeniesienia i wdrożenia nowatorskich metod zaobserwowanych u zagranicznego partnera.

Kiedy dokonywaliśmy przeglądu projektów poświęconych edukacji rolniczej w programie Leonardo da Vinci, bardzo nas interesowało, co ciekawego wydarzyło się podczas ich realizacji i jakie płyną z nich korzyści. Zastanawialiśmy się: czy były to wycieczki do innego kraju, czy też wyjazdy na staż zmieniły życie uczniów pochodzących z różnych miast i miasteczek Polski, i jeśli tak – to w jaki sposób? Te pytania postanowiliśmy zadać koordynatorom wybranych projektów, którzy z wielką pasją opowiadali nam o swoich doświadczeniach. W niniejszym biuletynie znajdą Państwo wiele ciekawych wypowiedzi, które mogą stać się inspiracją do nowych działań i do kolejnych pomysłów na projekty w programie Leonardo da Vinci.

Mamy nadzieję, że promując dobre projekty, zachęcimy kolejnych wnioskodawców do realizacji własnych pomysłów w następnych konkursach.