Nowe media i szkolnictwo wyższe


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “New Media and Higher Education – opportunities and threats”, która odbędzie w dniach 15-17 czerwca 2015 r. w Katowicach, w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

Wydarzenie jest częścią projektu „Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów”, korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Jego celem jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z najnowszymi metodami nauczania i marketingu internetowego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym. Obejmować będzie również warsztaty na temat komunikacji, tolerancji i różnic kulturowych. Konferencja organizowana jest dla pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych z Polski i zagranicy. Jej efektem będzie publikacja naukowa. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet w Liechtensteinie oraz Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim.

Prelegentem otwierającym konferencję będzie Edwin van Rest, założyciel StudyPortals, wyróżniony w 2013 r. nagrodą EAIE Rising Star.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie www.ue.katowice.pl/conference .