Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja rozporządzenia MEN


Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

Więcej informacji dotyczących nowelizacji rozporządzenia z dnia 25.03.2020 r. znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.