Nowe technologie dla tych, którym w życiu trudniej


O wpływie nowoczesnych technologii na rozwój kompetencji mieszkańców wsi, osób niepełnosprawnych i seniorów dyskutowali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez FRSE 6 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Nauczyciele, samorządowcy, specjaliści związani z e-rozwojem, beneficjenci programu „Uczenie się przez całe życie” zastanawiali się, jak motywować osoby zagrożone wykluczeniem do korzystania z komputera i internetu. Szukali odpowiedzi a pytanie, czy Polska ma szansę być cyfrowa, jeśli według badań Brukseli jeden na czterech Europejczyków nigdy nie korzystał z internetu.

O programie wyrównującym szanse edukacyjne „Cyfrowa szkoła”, który w pierwszej kolejności trafia do szkół wiejskich, opowiadał wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki. Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiła program „Szkoła z klasą 2.0”, promujący używanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania. A Jarosław Czuba z Narodowego Instytutu Audiowizualnego zaprezentował projekt NINATEKA EDU – narzędzie ułatwiające dostęp do kultury. Wszystkie te prezentacje miały być dla uczestników seminarium inspiracją do aktywnych działań na rzecz wyrównywania szans.