Nowe wyzwania i możliwości wzmocnienia współpracy polsko-niemieckiej w programie Erasmus


Niemcy to ważny partner Polski we współpracy w szkolnictwie wyższym. Od początku udziału Polski w programie Erasmus (rok 1998) niemieckie uczelnie przyjmowały największą liczbę polskich studentów i pracowników.

Niemieccy studenci i pracownicy to także największa grupa osób przyjeżdżających  do Polski w programie Erasmus. Jednak od kilku lat obserwujemy spowolnienie dynamiki współpracy. Narodowe Agencje programu Erasmus (FRSE i DAAD) postanowiły podjąć starania, aby przed polskimi i niemieckimi uczelniami postawić nowe wyzwania.

Podczas seminarium rozmawiano o takich formach współpracy, jak wymiana studentów i pracowników, realizacja kursów intensywnych, wspólne programy studiów kończące się otrzymaniem podwójnego dyplomu. Seminarium uświetniła obecność Ambasadora Niemiec w RP, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz szefa przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.