Nowi beneficjenci w programie Wizyty Studyjne – Gorzów Wielkopolski


Z inicjatywy władz lokalnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim 11 marca 2010 r. odbyło się w Gorzowie spotkanie promujące program Wizyty Studyjne.

Zaproszenie do udziału w tym spotkaniu skierowane było do wszystkich instytucji oświatowych na terenie powiatu gorzowskiego. Wzięło w nim udział 48 osób – byli to głównie przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele gorzowskich szkół wyższych: Wyższej Szkoły Biznesu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Podczas spotkania przedstawiono zasady składania wniosków na wyjazdy indywidualne i korzyści, jakie płyną z udziału w programie Wizyty Studyjne. Przedstawiciele Narodowej Agencji zachęcali do organizowania wizyt studyjnych i goszczenia ekspertów z Europy w swoich instytucjach, tym bardziej, że wielu pracowników gorzowskich instytucji brało już udział w wizytach studyjnych i może te doświadczenia wykorzystać do zaprezentowania własnej instytucji gościom z innych krajów. Ciekawym punktem spotkania było wystąpienie pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, który podzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu na wizycie studyjnej Analysis of all actors in learning and teaching communities w Turcji, podkreślając, że zawodowe kontakty tam nawiązane przydatne są do tworzenia partnerstw w innych projektach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Na spotkaniu zostały również zaprezentowane dokumenty Europass oraz informacje o programie Leonardo da Vinci.