Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 11/2013


W nowym numerze “Europy dla Aktywnych” piszemy m.in. o pakiecie zaleceń przyjętych przez Radę UE w sprawie gwarancji pracy dla młodych ludzi, o umiędzynarodowieniu kształcenia i promocji polskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także o edukacji dorosłych i jak zawsze o Waszych projektach realizowanych w ramach programów koordynowanych przez FRSE.