Nowy numer “Europy dla aktywnych” – Nr 1/2016


Dwa pierwsze lata funkcjonowania programu Erasmus+ potwierdziły, że do jego realizacji dobrze przygotowane są obie strony: zarówno Polska Narodowa Agencja, jak i beneficjenci. Świadczą o tym statystyki, które prezentujemy na kolejnych stronach tego wydania „Europy dla Aktywnych”.

– Każdy, kto chce podjąć nowe wyzwanie w pracy zawodowej czy poszerzyć swoją wiedzę, może skorzystać z programu Erasmus+ – mówi w wywiadzie otwierającym nową „Europę dla Aktywnych” Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program Erasmus+ jest również głównym tematem całego numeru „Europy dla Aktywnych”.

Zachęcamy do lektury!