Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 2/2014


Inspirare po łacinie znaczy brać oddech – przypomina  Mateusz Grzesiak. Naszego gościa podczas gali konkursu EDUinspiracje słuchałem z dużym zainteresowaniem, bo mówił o tym, w co w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wierzymy, i do czego zmierzamy. Wspierać, promować, inspirować – to nasze główne zadania. Tak jak tlen pozwala wyzwalać w nas energię, tak  i wiedza, zdobyta dzięki aktywności i otwartości, pozwala nam odkrywać w sobie nowe pokłady możliwości i wytyczać nowe cele.

Mamy nadzieję, że nowa „Europa dla Aktywnych” – którą właśnie oddajemy w Państwa ręce – też będzie takim inspiratorem, dostarczycielem wiedzy działającej jak tlen. Chcemy, by pchnęła Państwa do przodu, albo pokazała przykłady, za którymi sami zechcecie podążyć. Jak widzicie – zmieniliśmy szatę graficzną. Jak za chwilę przeczytacie – poszerzyliśmy też grono autorów i przesunęliśmy nieco akcenty. Chcemy być pismem inspirującym, żywym, otwartym na różne poglądy, ale wciąż oddanym głównemu celowi: rozwojowi edukacji w Polsce.

Dlatego też w niniejszym numerze sporo miejsca poświęcamy stojącym przed systemem wyzwaniom: edukacji obywatelskiej (s. 6), nauczaniu przedsiębiorczości (s. 16) czy współpracy szkół
z biznesem (s. 19). Zajmujemy się też zmianami najcięższego kalibru. Piórem byłej szefowej MEN Katarzyny Hall wyznaczamy oczekiwania wobec nowego komisarza UE ds. edukacji (s. 4-5), a w rozmowie z dr. Andrzejem Kurkiewiczem z MNiSW analizujemy efekty zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym (s. 10-11). Na naszych łamach z dumą gościmy też prof. Danutę Hübner, byłą komisarz UE ds. rozwoju regionalnego. Jej felieton znajdziecie na s. 3.

A na dokładkę – m.in. zaproszenie do internetu na nowe strony Eurodesku, Europassu i EPALE, a także opisy inspirujących projektów, zrealizowanych dzięki unijnym programom.
Drodzy Czytelnicy – oddychajmy Europą! To nam wszystkim wyjdzie na dobre.

Mirosław Marczewski
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
przewodniczący Rady Programowej „Europy dla Aktywnych”