Nowy numer “Europy dla aktywnych” – Nr 4/2015


Tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje, zorganizowana pod hasłem Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie, była wyjątkowa, bo jubileuszowa. Autorów najlepszych projektów realizowanych w ramach programów zarządzanych przez FRSE nagrodziliśmy już po raz piąty.

W krótkim czasie konkurs stał się jedną z najważniejszych inicjatyw Fundacji. Początki były jednak dość niepozorne. Pierwsza edycja przedsięwzięcia była jedną z imprez towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Celem konkursu, adresowanego wówczas do beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie”, było wspieranie mobilności w procesie kształcenia i szkolenia. Rok później hasło EDUinspiracji brzmiało: Rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się, w 2013 r. tematem konkursu był wpływ udziału w programach edukacyjnych na funkcjonowanie instytucji i nasze życie. W 2014 r. zwróciliśmy uwagę na upowszechnianie rezultatów – hasło brzmiało: Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi.

Nasz konkurs z roku na rok rozwijał się i wzbogacał. Obecnie szansę na nagrodę mają nie tylko beneficjenci programu Erasmus+, ale także autorzy projektów realizowanych w ramach EFS/POWER, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Funduszu Polsko-Litewskiego. W 2014 r. postanowiliśmy oddzielić konkurs instytucjonalny (EDUinspiracje) od indywidualnego (EDUinspirator), a w tym roku wprowadziliśmy nową kategorię EDUinspiracje – Media, w której nagradzamy najlepszych dziennikarzy zajmujących się programami i inicjatywami zarządzanymi przez FRSE.

W sumie od 2011 r. wyróżnienia w konkursie EDUinspiracje otrzymało już 47 beneficjentów, nagrodziliśmy też 13 EDUinspiratorów. Dlaczego stawiamy na rozwój? Bo właśnie gotowość do zmian i podejmowania wyzwań cenimy u beneficjentów najbardziej – i sami chcemy dawać dobry przykład. Nasz konkurs ma zachęcać do wysiłku i pokazywać, że przynosi on doskonałe rezultaty. Nagrodzeni wiedzą o tym najlepiej. Serdecznie im gratuluję, a Państwa zachęcam do lektury poświęconych im tekstów.

 

Mirosław Marczewski
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji