O nauce programowania we współczesnej szkole oraz synergii pomiędzy przedmiotami ścisłymi, czyli 9. konferencja z cyklu EDUinspiracje


Blisko 250 uczestników, 6 sesji tematycznych i ponad 20 prelegentów – tak w liczbach można podsumować konferencję „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów”, która odbyła się 28 kwietnia 2017 w hotelu Mercure w Warszawie.

Głównym celem konferencji było pokazanie synergii między poszczególnymi dziedzinami nauki. W tym właśnie kontekście zostały przedstawione unijne priorytety oraz kierunki wdrażanych zmian w nauczaniu biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii.

Do udziału w spotkaniu szczególnie zaproszeni zostali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z całej Polski, przedstawiciele kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, metodycy nauczania, a także beneficjenci programu Erasmus+.

Sesję plenarną rozpoczął wykład Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na temat roli współczesnej, nowoczesnej edukacji w budowaniu cywilizacji przyszłości. O rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów w kontekście wytycznych unijnych opowiedział dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE, a część teoretyczną sesji zamknął wykład dr Anny Beaty Kwiatkowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat wpływu programowania w edukacji na rozwój cywilizacyjny. Ostatni z prelegentów, prof. Andrzej Wysmołek, reprezentujący Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, za pomocą nieskomplikowanych, ale efektownych doświadczeń przekonywał, że fizyka otacza nas codziennie, bo jest sposobem rozumienia świata.

W sesjach tematycznych, poświęconych 6 naukom: matematyce, fizyce, informatyce, biologii, geografii i chemii, uczestniczyli  twórcy podstaw programowych wyżej wymienionych przedmiotów, którzy przybliżyli cele wdrażanych zmian w oświacie. Natomiast koordynatorzy unijnych projektów edukacyjnych zaprezentowali na przykładzie własnych projektów konkretne interdyscyplinarne działania, które spełniają cele realizowanej reformy oświaty oraz unijne wytyczne.

Konferencję podsumowały prezentacje dwóch projektów dotyczących dyscyplin STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

Spotkanie poprowadził Tadeusz Wojciechowski, zastępca dyrektora pionu analityczno-badawczego i wydawnictwa FRSE.