O Unii Europejskiej – sieci i punkty informacyjnych UE


Zapraszamy do zapoznania się z broszurą, w której zostały zebrane  informacje na temat działają­cych w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Broszura zawiera opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe.

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą do­wiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczest­niczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyj­nych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji.

Pobierz broszurę [PDF]