Obchody Europejskiego Dnia Języków


Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy. Hasło Europejskiego Dnia Języków w roku 2010: „Języki integrują” nawiązywało do obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, podkreślając również komunikacyjne potrzeby grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak osoby niesłyszące.

Obchody Europejskiego Dnia Języków 2010 zostały objęte patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Barbary Kudryckiej, Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz J. M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow.

Tygodniowy cykl imprez EDJ 2010, w ramach którego zorganizowano grę miejską i konferencję „Komunikacja międzykulturowa: Języki integrują” rozpoczęły pokazy filmów w oryginalnych wersjach językowych, które odbyły się w RONIK-u i Muzeum Etnograficznym w Warszawie gromadząc tłumy warszawiaków. Pokazano 20 filmów reprezentujących m.in. kinematografię grecką, irlandzką, niemiecką, duńską, estońską, rosyjską.

25 września 2010 r. na Powiślu i Mariensztacie odbyła się językowa gra miejska pod tytułem „Gwiezdny list”, w której wzięło udział 100 osób. Współorganizatorem gry była Komisja Europejska w Polsce. Celem gry było skompletowanie 12 części „sondy kosmicznej” – multimedialnego przekazu na temat językowego i kulturowego dziedzictwa Europy. Aby zdobyć element sondy, trzeba było przede wszystkim umieć porozumieć się z animatorami w ich ojczystym języku. W razie problemów, można było szukać pomocy u „zagubionych” cudzoziemców lub tłumaczy albo poszukać w pobliżu praktycznego słowniczka. Nagrodą dla zwycięzców był darmowy semestr nauki języka w jednym z instytutów kultury.

27 września w Szkole Języków Obcych UW odbyło się 46 warsztatów i lekcji pokazowych języków całego świata. Wzięło w nich udział ponad 1300 osób. Ogromną popularnością cieszyły się zajęcia z języków egzotycznych, takich jak japoński czy ormiański, ale uwadze uczestników nie umknęła też możliwość wzięcia udziału w pierwszej lekcji języka duńskiego czy rumuńskiego.

Uczestnicy warsztatów mogli uzyskać pełną informację o edukacyjnych programach europejskich: ELL, Europass, Comenius Mobilności, eTwinning. Długie kolejki po broszury, komiksy i gadżety ustawiały się do, rozstawionych na kampusie UW, stoisk wystawowych instytutów kultury i języków, FRSE i Przedstawicielstwa KE.

Równolegle do zajęć prowadzonych w SJO UW na scenie przed BUW odbywały się występy młodzieżowych grup taneczno-wokalnych prezentujących bogactwo kulturowe krajów Europy i świata. Wśród młodych artystów byli też laureaci konkursu ELL oraz uczestnicy programu Comenius.

Kulminacyjnym punktem programu 27 września 2010 r. była konferencja „Komunikacja międzykulturowa: Języki integrują”, która odbyła się w audytorium BUW UW i zgromadziła 400 uczestników. W trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele FRSE, Komisji Europejskiej, instytutów kultury, Urzędu Miasta St. Warszawy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obchody EDJ edycji 2010 zostały zorganizowane przez FRSE we współpracy następującymi instytucjami: Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury w Warszawie (EUNIC), Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Ambasada Republiki Estońskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Greckiej w Warszawie, Ambasada Irlandii w Warszawie, Ambasada Królestwa Belgii – Delegatura Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii (Walonia-Bruksela), British Council w Warszawie, Duński Instytut Kultury w Warszawie, Goethe-Institut w Warszawie, Portugalski Instytut Kultury Instituto Camões w Warszawie, Instytut Francuski w Warszawie, Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, Österreich Institut Warszawa, Rumuński Instytut Kultury, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.