Odbyła się pierwsza konferencja regionalna z cyklu EDUinspiracje


EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Cykl konferencji został zainaugurowany 28 września br. w Rzeszowie. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 300 osób reprezentujących instytucje oświatowe, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi.

Jak wyjaśnia Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, spotkania z cyklu EDUinspiracje odbywają się w kilkutygodniowych odstępach. Następne miały miejsce 12 października br. w Katowicach , 24 października w Jeleniej Górze oraz 8 listopada w Grudziądzu. W sumie w wydarzeniach tych udział wzięło około 1000 osób. Organizatorzy zapowiadają, że do połowy 2017 roku odwiedzą wszystkie regiony w Polsce.

– Chcemy pokazać jak w praktyczny sposób można realizować działania w tych obszarach pracy szkoły, których dotyczy reforma edukacji – przedstawił cel spotkań dr Paweł Poszytek, otwierając pierwszą konferencję z cyklu EDUinspiracje.

– Promując nasze programy i zasoby, chcemy wspierać to, co się dzieje w polskim systemie edukacyjnym, m.in. edukację językową przez portale internetowe, bo realizujemy takie projekty, oraz nauczanie programowania na informatyce, ponieważ w ramach programu eTwinning prowadzimy doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym zakresie – wskazywał dr Paweł Poszytek.

Podczas konferencji z cyklu EDUinspiracje prezentowane są przykłady działań realizowanych ze środków programu Erasmus+, które spełniają cele zbieżne z założeniami planowanych zmian. Uczestnicy spotkania dowiadują się m.in. tego jak rozwijać kompetencje językowe uczniów oraz zmotywować ich do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat.

Ponadto prelegenci przedstawiają pomysły na realizację inicjatywy, celem których jest wsparcie doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej, co jest podstawowym warunkiem poprawy jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Uczestnicy wydarzenia dowiadują się, jak program Erasmus+ ułatwia tworzenie planów kształcenia zawodowego kadry edukacyjnej oraz jakie korzyści dzięki zagranicznym wyjazdom mogą odnieść nauczyciele.

Regionalne spotkanie są również okazją do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne.

Więcej informacji: eduinspiracje.org.pl/konferencje.