Ogólnopolski Dzień Informacyjny
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

8 stycznia 2020 r. Warszawa, PGE Narodowy

Sesje tematyczne, spotkania z ekspertami Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się doświadczeniem – to wszystko czeka na uczestników Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją  projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszamy nowych wnioskodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę  w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentujemy wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Sesje tematyczne

Sesje Erasmus+ dla początkujących to specjalnie przygotowane panele, podczas których uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę międzynarodowych projektów edukacyjnych. Poznają szczegóły dotyczące ich zasad, terminów wnioskowania, a także możliwości związanych z ich prowadzeniem. [PDF]

Panel 1 [PDF]
Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego:
Ogólny przegląd oferty programu Erasmus+ dla szkół wyższych – wielostronne projekty edukacyjne

Panel 2 [PDF]
Erasmus+ dla kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Panel 3 [PDF]
Erasmus+ dla edukacji dorosłych:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Panel 4 [PDF]
Erasmus+ dla edukacji szkolnej:
Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej

Panel 5 [PDF 1] [PDF 2]
Erasmus+ dla młodzieży:
Akcja 1. Mobilność młodzieży i osób
pracujących z młodzieżą;
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

Panel 6 [PDF]
SALTO i TCA
System wsparcia rozwoju kompetencji oraz budowanie partnerstw
międzynarodowych

Panel 7 [PDF]
Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych

Panel 8 [PDF 1] [PDF 2]
PO WER dla edukacji szkolnej:

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Panel 9 [PDF]
Europass
Dokumenty Europass w programie Erasmus+

Panel 10 [PDF]
Europejski Korpus Solidarności
Nowy program dla organizacji, wolontariatu i rozwoju zawodowego

Panel 1 [PDF]
Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego:
Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych

Panel 2 [PDF]
Erasmus+ dla edukacji szkolnej:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Panel 3 [PDF]
Erasmus+ dla edukacji szkolnej:
Akcja 2. Projekty współpracy szkół

Panel 4 [PDF]
Erasmus+ dla kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Panel 5 [PDF]
Erasmus+ dla edukacji dorosłych:
Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych

Panel 6 [PDF]
Erasmus+ dla młodzieży:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzież

Panel 7 [PDF]
WorldSkills Poland
Światowe i europejskie konkursy umiejętności zawodowych

Panel 8 [PDF]
Programy bilateralne wymian młodzieży:

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Panel 9 [PDF]
eTwinning
Mobilne technologie w projektach eTwinning

Panel 10 [PDF]
Eurodesk
Aktywność, Fundusze, Mobilność  – w to mi graj

Panel 11
Program Edukacja
Cele, założenia, możliwości otrzymania dofinansowania

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość konsutacji z ekspertami Narodowej Agencji, którzy będą odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące Programu.

Targi Dobrych Praktyk to okazja, by poznać interesujące projekty realizowane przez beneficjentów, wymienić się doświadczeniami i zdobyć inspirację do nowych działań.

Ponadto, dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą punkty informacyjne.

Podczas konferencji wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu fotograficznego Selfie+. Specjalnie stworzona dla beneficjentów platforma selfieplus.frse.org.pl jest doskonałym narzędziem do upowszechniania rezultatów projektów, promowania dobrych praktyk oraz dzielenia się doświadczeniami.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas spotkania wnioskodawcy będą mogli porozmawiać z ekspertami, którzy szczegółowo odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości programów koordynowanych przez FRSE. Przyszli i obecni beneficjenci będą mogli wyjaśnić każdą wątpliwość związaną z funkcjonowaniem przedstawianych programów.

 

 1. Erasmus+ Jak zacząć?
  Jak znaleźć instytucję/organizację partnerską?
  Rejestracja w systemie EU_Login
 2. Zasady finansowe w programie Erasmus+
  Projekty Mobilnościowe
  Projekty Partnerskie
 3. Erasmus+ Edukacja dorosłych
  Akcja 1 Mobilność kadry
  Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
 4. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
  Akcja 1 Mobilność
  Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
 5. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1 Staże i praktyki zagraniczne
  Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
 6. Erasmus+ Edukacja szkolna
  Akcja 2 Współpraca Szkół
  Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji
  Akcja 1 Mobilność kadry
 7. Erasmus+ Młodzież
  Akcja 1, Akcja 3 Projekty mobilności
  Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
 8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  PO WER
  Ponadnarodowa mobilność uczniów
 9. Europejski Korpus Solidarności

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą również punkty informacyjne programów i inicjatyw koordynowanych przez FRSE m.in.: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Eurodesk, Europass, eTwinning, EPALE .

 1. Program Edukacja
 2. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
 3. WorldSkills Poland
 4. eTwinning Polska
 5. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
 6. Wydawnictowo FRSE
 7. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 8. Krajowe Biuro EPALE
 9. Zespół Ekspertów ECVET
 10. Krajowe Centrum Europass
 11. Krajowe Biuro Eurodesk
 12. Europejski Korpus Solidarności
 13. Projekt Szansa
 14. Erasmus+ Akcje Centralne i Sport
 15. Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji Eurodoradztwo Polska
 16. Konkursy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (EDUinpiracje, EDUinpirator,  EDUinpiracje Media, Selfie+, European Language Label)

W tym roku, w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, po raz trzeci odbędą się Targi Dobrych Praktyk. Na targach można będzie poznać interesujące projekty realizowane przez beneficjentów, wymieniać się doświadczeniami oraz czerpać inspirację do nowych działań w ramach programów edukacyjnych.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będą mogli poznać nowoczesne technologie w praktyce. Prezentowane pomysły pozwolą na wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela oraz na wzrost poszczególnych umiejętności u uczniów. Okulary VR oraz roboty do nauki programowania to tylko niektóre z zaplanowanych na ten dzień atrakcji.

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Selfie+

Zobacz Galerię ODIE 2019

Zobacz realcję Video ODIE 2019

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

wydarzenia@frse.org.pl

Zapraszamy do pobrania aplikacji dedykowanej ODI 2020

Organizatorzy

Patronat

Patronat medialny