Odwiedź bloga na temat Europejskiego Portfolio Językowego


Zapraszamy nauczycieli języków obcych do odwiedzenia bloga na temat Europejskiego Portfolio Językowego. Można na nim znaleźć informacje na temat wdrażania EPJ, wymienić doświadczenia związane z pracą z portfolio, a także skierować pytania do ekspertów.
Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest dokumentem mającym na celu wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur. Uczący się języków notuje i dokumentuje w nim swoje doświadczenia zebrane w trakcie uczenia się. W EPJ jest miejsce na refleksję na temat przebiegu procesu poznawania języków i kultur.
Ponadto na blogu zamieszczane są informacje o organizowanych konferencjach i warsztatach. Blog został stworzony w ramach współpracy Krajowego Centrum Europass i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Adres strony: http://portfoliojezykowe.wordpress.com