Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+


Ponad tysiąc osób wzięło udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zorganizowała je Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

W ogólnopolskim dniu informacyjnym uczestniczyły osoby, które realizowały już unijne projekty edukacyjne oraz te, które dopiero planują rozpocząć działania w ramach programu Erasmus+. Wśród nich znaleźli się m.in. nauczyciele, pracownicy uczelni, pracownicy młodzieżowi oraz osoby zajmujące się kształceniem dorosłych. Dzięki inicjatywie Narodowej Agencji mogli oni uczestniczyć w 12 panelach warsztatowych dotyczących wszystkich sektorów programu Erasmus+: Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji dorosłych, Szkolnictwa wyższego, Młodzieży, Projektów centralnych oraz Sportu.

Podczas przerw osoby zainteresowane programem mogły również skonsultować swoje pomysły na realizację własnego projektu w punktach informacyjnych, w których porad udzielali eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Jesteśmy bardzo podbudowani dzisiejszymi rozmowami, ponieważ wynika z nich, że uczestnicy spotkania mają już konkretne plany na realizację projektów edukacyjnych – komentuje Izabela Laskowska, zastępca dyrektora programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ to najważniejsze i najważniejsze wydarzenie organizowane w ramach Akademii Erasmus+. Projekt Akademia Erasmus+ obejmuje warsztaty, szkolenia, konferencje i inne działania promocyjno-informacyjne.

W ubiegłym roku Narodowa Agencja zorganizowała w ramach Akademii aż 64 spotkania o różnym charakterze – dodaje Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE.

Pierwszym spotkaniem z tego cyklu był dzień informacyjny, który odbył się 25 lutego 2014 r., w drugim miesiącu funkcjonowanie programu Erasmus+. W zeszłorocznym wydarzeniu również uczestniczyło ok. tysiąc osób. Dzięki Akademii Erasmus+ osoby zainteresowane programem pogłębiają swoją wiedzę na jego temat; odnajdują inspiracje; dzielą się doświadczeniem; zdobywają informacje na temat tego, jak aplikować w programie oraz nawiązują kontakty w przedstawicielami organizacji, które planują zrealizować własne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym. Ogromne zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi przekłada się na sukcesy polskich instytucji w pozyskiwaniu finansowania na projekty.

W ubiegłym roku udało się rozpocząć ponad 1200 projektów, których budżet łącznie wyniesie ponad 95 mln euro – podsumowuje Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Ogólnopolski Dzień Informacyjny, 29.01.2015 r., Stadion Narodowy, Warszawa