Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny!”


Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny!” było głównym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Młodzieży. We wtorek 28 maja w Pałacu Prymasowskim w Warszawie zgromadziło się ok. 200 młodych ludzi z całej Polski, którzy debatowali w dwóch grupach dyskusyjnych na tematy: „Jak stać się młodym, aktywnym obywatelem?” oraz „Aktywna młodzież – cenni pracownicy”.

W czasie gdy młodzi debatowali, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” Tomasz Bratek prowadził konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostały osiągnięcia europejskich programów młodzieżowych.

Przedstawiono wyniki badań międzynarodowej sieci RAY, które potwierdzają, że doświadczenie realizacji projektów młodzieżowych przekłada się na wyższe kwalifikacje zawodowe młodych ludzi. Poparli to swoimi życiorysami byli beneficjenci programu „Młodzież w działaniu”: Klaudia Wojciechowska, obecnie radca ministra w MEN, i Arkadiusz Mierkowski (prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych).

Punktem kulminacyjnym Ogólnopolskiego Forum Młodzieży było spotkanie młodzieży z przedstawicielami świata nauki, biznesu i polityki. Tę część Forum otworzył Tomasz Bratek, podkreślając, że uczestnicy działań realizowanych w ramach edukacji pozaformalnej są ostatni w kolejce po zasiłek.

Zgodził się z nim Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w MEN, zauważając, że edukacja pozaformalna pełni ważną rolę w systemie edukacji, a szkoły powinny edukować także obywatelsko. Natomiast dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Ewa Synowiec wyraziła zadowolenie z tego, że w Polsce i Europie robi się moda na bycie aktywnym.

Po wykładzie inauguracyjnym Jacka Walkiewicza nadszedł czas na dyskusję pod hasłem „„Młodzi 2013 – potrzeby, wyzwania, wybory”. Prowadzący poranne debaty przedstawili postulaty młodzieży uczestnikom dyskusji: Urszuli Augustyn, posłance na Sejm RP, prof. Annie Gizie-Poleszczuk, prorektor UW, Jakubowi Radzewczowi, przewodniczącemu PROM, Sławomirowi Olejnikowi, przedstawicielowi Studenckiego Forum Business Centre Club i Tomaszowi Bratkowi.

Zaproszeni goście wraz z prowadzącą dyskusję Brygidą Grysiak poszukiwali odpowiedzi na pytania młodych, m.in.:

  • co zrobić, aby głos młodych był słyszalny i stał się częścią codziennego dyskursu politycznego,
  • w jaki sposób podnieść poziom zaufania społecznego,
  • dlaczego młodych nie zachęca się i nie wspiera w zakładaniu własnych firm,
  • jakiego rodzaju kompetencje warto uwypuklać w CV.

Podczas bardzo ciekawej dyskusji dużo uwagi poświęcono edukacji pozaformalnej jako motorowi zmian w skostniałym systemie edukacji formalnej oraz sposobom zwrócenia uwagi decydentów na problemy młodych ludzi. Tomasz Bratek podkreślał, że warto powołać ciało koordynujące działania międzysektorowe ds. młodzieży i za przykładem Hiszpanii konsultować z radami młodzieżowymi wszystkie decyzje, uchwały czy ustawy, które ich dotyczą.

Forum zakończyło się ceremonią wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiej gry miejskiej „Wkręć się w obywatelstwo” zorganizowanej w 7 polskich miastach. W grze uczestniczyło ok. 160 młodych ludzi.

Ale Europejski Tydzień Młodzieży na tym się nie skończył! W wielu regionach w Polsce (m.in. w Łodzi, Chojnie, Lublinie, Siemianowicach Śląskich, Prudniku, Wrocławiu, Bydgoszczy) prowadzone są lokalne warsztaty, seminaria, debaty, maratony czy rajdy rowerowe.