Oświadczenie w sprawie ofert odpłatnego przygotowywania wniosków do programu „Młodzież w działaniu”


W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ofertami związanymi z odpłatnym przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Młodzież w działaniu” przypominamy, że jednym z podstawowych założeń programu jest bezpośrednie zaangażowanie młodych ludzi w proces przygotowywania projektu i samodzielne wypełnianie wniosku. Dlatego też działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu tego typu usług uważamy za naganną i sprzeczną z podstawowymi założeniami programu edukacyjnego, jakim jest „Młodzież w działaniu”. Zdecydowanie odradzamy korzystanie z tego typu wsparcia.

Narodowa Agencja nie jest związana z jakąkolwiek firmą komercyjną, która oferuje usługi z zakresu pośrednictwa w uzyskiwaniu dofinansowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego typu przedsiębiorstw. Nieprawdą też jest, że uczestnictwo w takim szkoleniu gwarantuje akceptację wniosku!

Jednocześnie informujemy, że w ciągu roku na terenie całego kraju odbywają są BEZPŁATNE szkolenia i konsultacje na temat zasad programu, które przygotowują do realizacji projektów oraz wypełniania wniosków o dofinansowanie. Organizowane są również bezpłatne szkolenia dotyczące m.in. włączania młodzieży z mniejszymi szansami oraz edukacji pozaformalnej. Szkolenia te prowadzą wybrane i rekomendowane przez Narodową Agencję ośrodki szkolące, które dysponują szeroką wiedzą o programie, mają doświadczenie w realizacji projektów młodzieżowych oraz zapewniają odpowiednią jakość przeprowadzanych szkoleń.

Informacje na temat ośrodków szkolących, konsultantów programu oraz terminów kolejnych szkoleń we wszystkich województwach znajdują się na naszej stronie. Zachęcamy wszystkich do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres bozena.kiluk@frse.org.pl.